Apostolstwo Dobrej Śmierci

Nasza grupa wchodzi wskład Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, którego siedziba znajduje się w Górce Klasztornej woj. wielkoposlkie. Celem naszej modlitwy jest przygotowanie się oraz wpsarcie innych na godne i chrześcijańskie przejście z życia ziemskiego do wiecznego.

Wnaszych modlitwach, a szczególnie na Różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej polecamy Bogu następujące intencje:
w szczególności pamiętając

 1. o konających,
 2. o terminalnie i nieuleczalnie chorych,
 3. o rodziny i osoby czuwające i posługujące chorym,
 4. o rodziny osierocone po śmierci najbliższych,

Te intencje są nam szczególnie bliskie, gdyż na terenie naszej parafi znajduje się duży szpital oraz hospicjum, dlatego bardzo ważne jest ogarniecie tych dusz modlitwą.

Pamiętamy także o tych, którzy są potrzebni by kontynuować dzieło Bożego Miłosierdzia:

 1. o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
 2. a także hospicyjne,
 3. o łaskę wiary i nawrócenia dla obojętnych religijnie i grzeszników,
 4. w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci.

 

Spotykamy się w każdy I poniedziałek miesiąca na Mszy Świętej wieczornej, która jest odprawiana za całą wspólnotę i jej dzieło, a po niej w salce na plebani następuje dalszy ciąg spotkania według podanego programu:

 1. Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej
 2. Katecheza
 3. Ogłoszenia wspólnotowe
 4. Błogosławieństwo

Opiekun
zelatorka grupy p. Kalina

 

ZAPRASZAMY