Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa


Godziny Spotkań
W czwartek o godz. 10.00 Msza Święta w kaplicy św. Maksymiliana

 

Zapraszamy na Adoracje Najświętszego Sakramentu
W czwartek od godz. 7.30 do 9.50
oraz na Adorację Całodobową, która rozpoczyna się
w każdy 16. dzień miesiąca od godz 18.30 i trwa do 17. dnia miesiąca do wieczornej Mszy Świętej.
Szczegółowy plan adoracji – KLIKNIJ TUTAJ

Opiekun
Animator grupy brat Jan Dubarek

 

 

Dlaczego Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów?

Aby także dziś, wzorem poprzednich pokoleń, (lata dwudzieste i pięćdziesiąte) także i nasze pokolenie przez Intronizację Bożego Serca opowiedziało się jasno za Chrystusem i zobowiązało się do życia według Ewangelii.

Aby jasno nazwać i wyznać Kim Jezus jest i jaki On proponuje sposób życia w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym.

Aby odpowiedzieć miłością na Miłość.

Aby pogłębić motywację.życia według Ewangelii.

      Dlatego, że wzmogły się zagrożenia, które eliminują Jezusa z mentalności współczesnych ludzi, a styl życia wielu społeczeństw jest zagrożeniem dla cywilizacji miłości.
Aby ochronić Ojczyznę – Polskę od błędów, które mogą ją zaprowadzić do zalraty bytu państwowego. (Sługa Boża Rozalia Celakówna).
Aby przez Intronizację i Poświęcenie wypraszać Boże miłosierdzie dla nas i całego świata, (św. Faustyna Kowalska).
Inspirację do Intronizacji czerpiemy z wielokrotnych Poświęceń Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: Leon XIII, 1899 r. – Akt Poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ponowiony przez Jana Pawła II w Toruniu w 1999 r., odmawiany do dziś w kościołach w pierwsze piątki miesiąca, Biskupi Polscy w 1920 r. na Jasnej Górze, 1921 r. w Krakowie, 1951 r. w Warszawie. Analizą tych Aktów zdumiewa jednością tajemnicy Jezusa Króla i Jego Boskiego Serca.
Święta Małgorzata Maria Alacoąue, powiernica tajemnic Najświętszego Serca Pana Jezusa, powołując się na ponaglenia Chrystusa, domagała się, aby takiej intronizacji dokonał król Francji na ok. 100 lat przed rewolucją francuską. Można łatwo pojąć, że nic byłoby rewolucji francuskiej, gdyby Francuzi, żyjąc według Serca Bożego, w ciągu ok. 100 lat, rozwiązali problem niesprawiedliwości społecznej, która doprowadziła do rewolucji.
Intronizacja, to nie panaceum na sukcesy i powodzenie. To decyzja i wola Kościoła, narodów i państw, by życie osobiste, rodzinne i społeczne prowadzić według zasad dekalogu i Ewangelii, by odwrócić się od złego i ustrzec się błędów, które doprowadzają do nieszczęść. Dlatego winna być ponawiana wraz ze zmianą pokoleń i warunków, w jakich przychodzi im żyć.
Pytanie retoryczne: Czy nie nadszedł ten czas, by zwielokrotnić wysiłki, aby Intronizacja była przeprowadzona w wymiarze nie tylko lokalnym…,, Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśłi chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Przesłanie Służebnicy Bożej Rozalii Cełakówny, apostołki Serca Pana Jezusa./j. w./

Czym jest intronizacja?

      Jest aktem wiary, wyznaniem i uznaniem Jezusa Tym, Kim jest. To uznanie ma być połączone z nawróceniem i porzuceniem grzechów. Podmiotem Intronizacji jest Jezus, Odwieczny Syn Boży w tajemnicy miłości – Serca. Serce oznacza Osobę.

      Aktu Intronizacji nie można dokonywać w imieniu innych, za kogoś. Zakłada on wolność i miłość osoby, która dokonuje takiego Aktu. Stąd rodzi się wyzwanie duszpasterskie przygotowania wiernych do uznania Jezusa Panem, Zbawicielem i Królem. Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa ma być odpowiedzią na Miłość Zbawiciela, Jego Boskiego Serca do nas. Fascynacja tym, co Jezus dokonał dla nas, uznanie Jego miłości, jest podstawową motywacją Aktu Intronizacji Bożego Serca. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. J 12,32
Czym jest Poświęcenie Najświętszemu Sereu Pana Jezusa?
Słowo poświęcenie interpretuje sam Jezus. A za nich JA poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. J 17,19.
Aby podkreślić różnice pomiędzy Intronizacją Bożego Serca, a Poświęceniem Bożemu Sercu, należałoby najpierw rozróżnić podmiot. Podmiotem Intronizacji jest Serce -Osoba Jezusa w tajemnicy jego miłości do Ojca i ludzi – Boskie TY. Natomiast w Poświęceniu podmiotem jest JA. Po drugie, Intronizacji nie można dokonać za kogoś, natomiast Poświęcić Bożemu Sercu może ktoś kogoś. W historii Kościoła Pasterze wiele razy dokonywali Poświęcenia Bożemu Sercu swoich wiernych, a także niewierzących. Najbardziej znanym i praktykowanym Aktem Poświęcenia Bożemu Sercu, jest wyżej wspomniany. Akt Poświęcenia Leona XIII. Modlitwa Poświęcenia jest wypowiadana nie tylko w sowim imieniu, ale także w imieniu innych. W Akcie Intronizacji jest to niemożliwe. Pojedyncze osoby, rodziny, społeczności mają to uczynić w wolności, nikt ich w tym nie może wyręczyć.

Wymiary Intronizacji.

Osobista.
Intronizacja osobista dokonuje się na modlitwie ukierunkowanej na Jezusa, na Jego Miłość. Rozpowszechnionym tekstem Aktu Intronizacji osobistej jest modlitwa: Odpowiadając na Twoją Miłość, wyznaję: Jezu, jesteś Królem. Jezu, jesteś moim Królem. Daj mi poznać wolę Twoją, Panie. Oto jestem.
Intronizacja w rodzinie.
Nie jest nabożeństwem wspólnotowym w kościele dokonuje się w rodzinie, w domu. W czasie rekolekcji, udostępniają odpowiednie teksty i materiały.
Intronizacja w wymiarze społecznym.
To Akt Kościoła z udziałem władz świeckich, które zaproszone na uroczystość kościelną dają świadectwo swojej wiary w Jezusa, wyrażają gotowość życia według Bożych przykazań i Ewangelii, oraz kształtowania życia społecznego jako cywilizacji Miłości. Władza świecka uznając autonomię Kościoła nie dokonuje aktów religijnych w instytucjach państwowych, lecz w łączności z władzą Kościoła katolickiego i pod jej przewodnictwem.

Wyzwanie duszpasterskie.

      Często słyszy się zdanie: Po co Intronizacja, przecież było już Poświęcenie? Tak postawiony problem oznacza podstawową nieznajomość różnicy pomiędzy Intronizacją Najświętszego Serca Pana Jezusa, a Poświęceniem Jego Sercu, a także usprawiedliwieniem przed zaangażowaniem w przygotowanie wiernych do świadomego wyboru Jezusa w tajemnicy Jego Miłości – Serca. Modlitwę Poświęcenia łatwo odmówić, natomiast przygotować wiernych do świadomego wyboru Jezusa z motywacji miłości do Niego; wymaga nowych zaangażowań, nowych inicjatyw duszpasterskich. Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa, to wyzwanie do ogromnego zaangażowania duszpasterskiego, porównywalnego z Wielką Nowenną Narodu Polskiego, która przeorała Polskę wzdłuż i wszerz, ugruntowała wiarę, wzmogła miłość do Maryi, integrowała rodziny i naród polski, przygotowała zaangażowanie w pokojowe przemiany ustrojowe. Służebnica Boża Rozalia Celakówna w swoim doświadczeniu mistycznym, powołując się na Pana Jezusa ostrzega: Tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają Królem i Panem. Pewien kapłan z Holandii pytał: Co się stało że ludzie nas opuścili? Przecież, naszym duszpasterstwie nic się nie zmieniło. Robimy, to co robiliśmy… Czy dziś to wystarczy? Odpowiedzią jest wezwanie Jana Pawła II: „ Patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swym zapale, nową w metodach, nową w sposobie wyrazu”.

Od czego zacząć?

      Intronizacja nie jest dziełem ludzkim. Jako dzieło Boże zaczyna się od modlitwy, wymaga współpracy we wspólnocie wiernych i wspólnego działania hierarchii i świeckich.

Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Dotychczas w wielu parafiach w większości diecezji w Polsce, powstały Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomocą w budowaniu parafialnych Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa może być Krakowska Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kontakt: tel. 012 4126105. Biskupi polscy na konferencji Episkopatu Polski, dnia 4 marca 2008 r. otrzymali pozytywne stanowisko Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski dotyczące Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bez zaangażowania kapłanów w to dzieło, ogromna praca laikatu w dziele Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa nie rozwinie się szybko.

Polscy Redemptoryści w Dziele Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Koordynacja prac apostolskich redemptorystów Prowincji Warszawskiej w Dziele Intronizacji: O. Jan Mikrut CSsR, Lubaszowa 33, 33-172 Siedliska, tel. 608 191221, mikrut® sne.torun.pl

Literatura:
Leon XIII Annum Sacrum,
Pius XI Ouas primas
Pius XI Miserentissimus Redemptor
Pius XII Haurietis aquas
Kongregacja wiary: Dominus Jesus, (patrz niżej, Serce Króla królów
i Pana panujących) Kard. Joseph Ratzinger, Duch Liturgii, Christianitas, Poznań 2002. Artykuł: Kard. Josepha Ratzingera, Misterium paschalne jako najgłębsza treść i
podstawa kultu Serca Jezusowego, (patrz niżej, Polska nie zginie, jeśli..) Rozalia Celakówna, Wyznania z przeżyć wewnętrznych, Wydawnictwo WAM, Kraków
2007.
Rozalia Celakówna, Pisma, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008. Zygmunt Dobrzycki OSPPE, O. Sykstus Szafraniec OSPPE, Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997.
Ks. Janusz Królikowski, Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa; Historia i założenia teologiczne, Edycja Świętego Pawła 2006.
Polska nie zginie, jeśli. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2002, pod red. O. Jana Mikruta CSsR. Wymienione wyżej cztery pierwsze encykliki oraz artykuł kard. Ratzingera Misterium paschalne… znajdują się w drugiej części tej książki.
Serce. Króla królów i Pana panujących, Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Tuchów 2005, pod red. O. Jana Mikruta CSsR. W drugiej części tego opracowania znajduje się Dokument Kongregacji Wiary: Dominus Jesus.
Ewa Nosiadek, Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kraków 2005.
Opracowanie:
O. Jan Mikrut CSsR, na życzenie i za aprobatą Wydziału Duszpasterskiego Kurii diecezji ziełonogórsko-gorzowskiej. Autor zastrzega sobie wszelkie zmiany w folderze.