Księża

foto. Kazimierz Korolczuk

 

Ksiądz Proboszcz

ks. prał. dr Krzysztof Moszumański

 

Ksiądz Wikariusz

ks. Bartosz Kocur

 

Ksiądz Wikariusz

ks. Sebastian Makuch