Kancelaria

Kancelaria parafialna

czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00 – 16:45

Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentów świętych oraz pogrzebu

Chrzest święty

 • akt urodzenia dziecka
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych

Komunia Święta

 • metryka chrztu
 • uczestnictwo w katechezie i Mszy św.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • uczestnictwo w katechezie i Mszy św.
 • systematyczne życie sakramentalne

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • karta zgonu jeżeli pogrzeb odbywa się na naszym cmentarzu parafialnym

Małżeństwo

 • metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność 6 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • dowody osobiste
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
 • ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach (ważność dokumentu wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia)