Alleluja! Biją dzwony!

Nie ma Go tu! On Zmartwychwstał! Radosna nowina głosi światu nieprzepraną radość i pokój. Mimo początkowemu braku zrozumienia i zaufania, to właśnie wydarzenie jest fundamentem Kościoła. Z czegoś co było wątpliwe, narodziło się coś co przetrwało wielkie próby i trwa nieprzerwanie. Miłość Chrystusa do nas uwidacznia się o świcie, kiedy wyrywa nas z ciemności grzechu i prowadzi nas ku radości życia wiecznego.

Święta noc przejścia ze śmierci do życia

Najważniejsza noc ze wszystkich, kiedy to zwycięstwo odnosi życie. Dziś radośnie świętujemy tę obietnicę, którą złożył nam Chrystus, że po zburzeniu świątyni, odbuduje ją w trzy dni. Odbudował i pokazuje nam, że Jego słowa są prawdziwe oraz pragnie, abyśmy tym Słowem żyli. Niech światło Chrystusa zajaśnieje w naszych sercach i napełni nas Miłością.

Święta cisza

Męka Pańska. Krzyż. Ciemność. Cierpienie. Ból. Wiara. Nadzieja. Miłość. Dziś wszystkie emocje przeplatają się w człowieku na wydarzenia, które miały miejsce od czasu uwięzienia, aż do chwili oddania ducha. Niech ten czas zadumy pozwoli nam rozważać Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Bierzcie i pijcie

Dziś Jezus zaprasza nas do wieczernika wraz z apostołami, aby przekazać nam jedyny dar, który będzie nas przybliżać do niego – dar Eucharystii. Jednocześnie mówi, aby czynić to na Jego pamiątkę. Zapowiada tych, którzy będą świadczyć o Jego obecności. Dziś dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, wspominając czas, kiedy wszystko się zaczęło. Po czym już tylko modlimy się w Ogrójcu…

Wjazd do Jerozolimy

Uroczysty wjazd do Jerozolimy bezpośrednio poprzedził wydarzenia Golgoty. Czas Niedzieli Męki Pańskiej przypomina nam, że jesteśmy w przededniu najważniejszego dnia, którego doszło do największego cudu. Cudu życia, zwycięstwa nad śmiercią. Jak wygląda moje ostatnie przygotowanie do tego dnia? Czy czas pustyni wniósł w moje życie coś, co pozwoli mi cieszyć się z Jezusem Jego zwycięstwem? Czy raczej nadal pozostanę w tłumie witających Go ludzi, po czym będę krzyczał „na krzyż z Nim!”?

Święte Triduum Paschalne

Święte Triduum Paschalne 2022 

Wielki Czwartek

      godz. 18:00  –  Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek

      godz. 18:00  –  Liturgia Męki Pańskiej

      godz. 20:00  –  Droga Krzyżowa

Wielka Sobota

      godz. 20:00  –  Wigilia Paschalna

Niedziela Wielkanocna

      godz.  6:00  –  Msza św. z procesją rezurekcyjną

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
10 kwietnia 2022 r.

 1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.00.
 2. Aby właściwie i owocnie przeżyć święta wielkanocne, zachęcamy do udziału w liturgii ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO, które rozpocznie się w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej.
  WIELKI CZWARTEK
  18.00  Msza Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji, adoracja do godz. 22.00
  WIELKI PIĄTEK
  8.00  Jutrznia i adoracja Najświętszego Sakramentu
  15.00  Nowenna do Miłosierdzia Bożego
  16.00 – 18.00 Spowiedź św.
  18.00  Liturgia Męki Pańskiej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, adoracja do godz. 24.00
  20.00 Droga Krzyżowa – ulicami Piaskowej Góry, rozpoczęcie przy ul. Broniewskiego (obok zegara) i zakończenie w naszym kościele
  WIELKA SOBOTA
  8.00  Jutrznia i adoracja przy Grobie Pańskim
  10.00 – 15.00  co pół godziny święcenie pokarmów na stół wielkanocny (będzie możliwość podzielenia się z potrzebującymi, składając dla nich dary świąteczne do kosza)
  15.00  Nowenna do Miłosierdzia Bożego
  20.00  Liturgia WIGILII PASCHALNEJ
  NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
  Msza św. o godz. 6.00 z procesją rezurekcyjną oraz o 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00.
 3. Msza św. w intencjach Rycerstwa Niepokalanej w środę o godz. 18.00.
 4. Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu będzie czynna w poniedziałek i środę od godz. 16.00 do 17.00.
 5. Dzisiaj po Mszy św. odbywa się zbiórka ofiar do puszek na kwiaty do Bożego Grobu.
 6. Do dnia dzisiejszego zebraliśmy 4 046 zł na pomoc dla Ukraińców, przekażemy ją rodzinom ukraińskich uchodźców, które zamieszkały na terenie naszej parafii.
 7. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
V Niedziela Wielkiego Postu
3 kwietnia 2022 r.

 1. Dzisiaj na wszystkich Mszach św. rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je o. Kazimierz Głaz, redemptorysta, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej. Nauki rekolekcyjne będą głoszone w  poniedziałek, wtorek i środę na Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00. Rodziców zapraszamy na naukę w poniedziałek o godz. 19.00. Spotkanie z dziećmi odbędzie się we wtorek o godz. 16.30, a z młodzieżą również we wtorek o godz. 19.00.  Spowiedź św. odbędzie się w środę od godz. 8.00 do 9.00 i od godz. 17.00 do 18.00. Program rekolekcji jest wywieszony w gablocie przed kościołem i zamieszczony na stronie internetowej naszej parafii.
 2. Podczas rekolekcji, w poniedziałek, wtorek i środę, nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Ze względu na spowiedź rekolekcyjną w środę Różaniec Krucjaty za Ojczyznę będzie po zakończeniu Mszy św. o godz. 9.00.
 3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.00.
 4. Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 16.30 oraz dla starszych i młodzieży o godz. 17.30.
 5. Msza św. w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci w poniedziałek o godz. 18.00.
 6. W pierwszy czwartek miesiąca modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne i  misyjne. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.
 7. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, którą rozpoczniemy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie palm. Przed Mszą św. o godz. 11.00 odbędzie się procesja z palmami, która rozpocznie się przy grocie Matki Bożej.
 8. Dzisiaj odbywa się zbiórka ofiar do puszek na pomoc naszym braciom i siostrom z   Ukrainy. W czwartek o godz. 17.00 spotkanie chętnych do włączenia się w działalność charytatywną parafii.
 9. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na kwiaty do Bożego Grobu.
 10.  Zachęcamy do nabycia palm wielkanocnych wykonanych przez dzieci naszej parafii. Ofiary złożone przy ich nabyciu zostaną przeznaczone dla scholi i ministrantów.
 11.  Nasza parafia organizuje od 2 do 8 września pielgrzymkę m.in. do Torunia, Gdańska, Wejherowa, Lichenia i Kalisza. Informacje i zapisy w Biurze Radia Maryja na plebanii w niedziele w godzinach od 9.00 do 12.00.
 12.  Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

Święty czas życia

W zmaganiach wielkopostnych ważnym elementem jest zastanowienie się nad własnym życiem, które prowadzi mnie do zbawienia. Jednym z obowiązkowych elementów tego procesu są rekolekcje wielkopostne, które bezpośrednio mają nas przygotować do radosnego przeżywania Zmartwychwstania Pana. W tym roku nauki rekolekcyjne wygłaszał ojciec Kazimierz Głaz, który poprzez swoje nauki z nacechowaniem Eucharystii pokazał nam drogę ku zbawieniu dzięki właśnie Eucharystii. Niech ta droga pozwoli nam w czasie Eucharystii Zmartwychwstania Pańskiego dostrzec prawdziwy cud naszej wiary.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Niedziela  03.04.2022 r.

8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 12.30, 18.00 – Msze św. z nauką rekolekcyjną

17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

19.00 – Nauka rekolekcyjna dla narzeczonych

Poniedziałek  04.04.2022 r.

9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

19.00 –  Nauka rekolekcyjna dla rodziców 

Wtorek  05.04.2022 r.

9.00  – Msza św. z nauką rekolekcyjną

16.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

19.00 –  Nauka rekolekcyjna dla młodzieży

Środa  06.04.2022 r.

8.00 – 9.00 – Spowiedź św.

9.00  – Msza św. z nauką rekolekcyjną

17.00 – 18.00 – Spowiedź św.

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Rekolekcjonista – o. Kazimierz Głaz CSsR