Apel papieża Franciszka o wspólną modlitwę w intencji powstrzymania pandemii

Ojciec Święty Franciszek zaapelował o wspólną modlitwę w celu zatrzymania pandemii koronawirusa. Papieska inicjatywa to solidarna modlitwa wszystkich chrześcijan słowami „Ojcze nasz” w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br. o godzinie 12.00. 

Papież zaprosił także do duchowej łączności z Nim podczas nabożeństwa, które odprawi na dziedzińcu bazyliki św. Piotra w Rzymie, w piątek, 27 marca br. o godzinie 18.00.

Odpowiedzmy na apel Ojca Świętego i w środę w południe gdziekolwiek będziemy, zatrzymajmy się i solidarnie pomódlmy się słowami, których nauczył nas Chrystus. 

Powyższe inicjatywy Ojciec Święty ogłosił podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”. Zapraszamy do lektury tekstu.

           

Drodzy bracia i siostry,

            W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także wszystkich chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. Dlatego zachęcam, aby czynić to wiele razy w ciągu dnia, ale wszyscy razem, do odmówienia „Ojcze nasz” w środę 25 marca w południe, wszyscy razem. W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi i Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.

            Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na dziedzińcu Bazyliki św. Piotra, chociaż plac będzie pusty. Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału za pośrednictwem środków przekazu. Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa Urbi et Orbi, a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego.

            Na pandemię wirusa chcemy odpowiedzieć powszechnością modlitwy, współczucia, czułości. Trwajmy zjednoczeni. Sprawmy, aby osoby najbardziej samotne i najbardziej doświadczone odczuły naszą bliskość. Okażmy naszą bliskość lekarzom, pracownikom służby zdrowia, pielęgniarzom i pielęgniarkom, wolontariuszom. Okażmy naszą bliskość władzom, które muszą podejmować surowe środki ostrożności, ale dla naszego dobra. Okażmy naszą bliskość policjantom, żołnierzom, którzy na tej na drodze nieustannie starają się utrzymać porządek, aby było realizowane to, czego rząd wymaga, by czyniono dla dobra nas wszystkich. Okażmy naszą bliskość wszystkim.

 

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
IV Niedziela Wielkiego Postu
22 marca 2020 r.

 

 1. W związku ze stanem epidemii, prosimy naszych parafian, aby korzystali z dyspensy Księdza Biskupa i pozostawali w domach, a we Mszach św. niedzielnych, a także w dni powszednie oraz w nabożeństwach wielkopostnych uczestniczyli poprzez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła.
 1. Rekolekcje wielkopostne, które miały rozpocząć się w naszej parafii w przyszłą niedzielę, zostają odwołane. Jednocześnie informujemy, że Telewizja Polska na kanale TVP3 w paśmie ogólnopolskim nadawać będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem”. Nauki będą emitowane o godzinie 20.40 w dniach 25, 26 i 27 marca br. (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry.
 1. Kancelaria parafialna jest nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych prosimy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 74 846 85 11.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
III Niedziela Wielkiego Postu
15 marca 2020 r.

 

 1. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zarządzeniem, że jednocześnie może przebywać w kościele maksymalnie 50 osób, prosimy naszych parafian, aby skorzystali z dyspensy Biskupa i pozostali w domach oraz uczestniczyli w niedzielnych Mszach św. poprzez transmisje telewizyjne i radiowe.
 1. W poniedziałek 16 marca nasz kościół będzie otwarty przez cały dzień od Mszy św. porannej do wieczornej. W tym czasie będzie możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
 1. W sobotę 21 marca nasz wikariusz, ks. Gniewomir będzie obchodził swoje imieniny. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona w sobotę o godz. 17.00. Wdzięczni za ofiarną posługę ks. Gniewomira w naszej parafii składamy mu najlepsze życzenia obfitych łask Bożych i zachęcamy parafian do modlitwy w jego intencji.
 1. Kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sprawach pilnych prosimy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 74 846 85 11.
 1. Nauki przedślubne dla narzeczonych zostają zawieszone. Ich wznowienie nastąpi najwcześniej w sobotę 18 kwietnia br.
 1. Zapowiedziane na dzisiaj spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zostaje przeniesione na późniejszy termin.
 1. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

Skorzystaj z dyspensy, zachowaj komunię Kościoła.

KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

Mając na uwadze rozporządzenia wydane przez władze państwowe z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w całej diecezji świdnickiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

 1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. i nabożeństwach w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. Jednocześnie proszę o odśpiewanie na zakończenie każdej Mszy Świętej w niedzielę Suplikacji.
 2. Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej udzielonej przeze mnie 12 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.
 3. Zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 4. Na czas zagrożenia epidemicznego zawieszam organizacje rekolekcji wielkopostnych i zachęcam do korzystania w oferty rekolekcyjnej dostępnej w mediach. Ponadto odwołuję na ten czas wydarzenia o charakterze diecezjalnym.
 5. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 6. Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.
 7. Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

          Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, powołując się na kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcam osoby korzystające z dyspensy do modlitwy za pośrednictwem środków masowego przekazu, a wszystkich wiernych proszę o osobistą modlitwę w intencji ustania epidemii. Jednocześnie polecam, by na zakończenie każdej Mszy Świętej w postawie klęczącej odśpiewano Suplikacje.

Jednocześnie informuję, że takie wydarzenia, jak: rekolekcje szkolne, dzień skupienia duchowieństwa (14 III); konferencja księży dziekanów (16 III), diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (20 III), diecezjalne spotkanie młodzieży przed Niedzielą Palmową w Wałbrzychu (4 IV), Msza Św. papieska w Wałbrzychu (4 IV) zostają odwołane bądź odbędą się w późniejszych terminach.

Zalecam także, by zaplanowane w najbliższych tygodniach spotkania, zjazdy w domach rekolekcyjnych zostały odwołane lub przewidziane w innym czasie.

Proszę całą wspólnotę diecezjalną o sumienne przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych oraz Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Zawieszenie nauk przedślubnych dla narzeczonych!!!

W związku z zagrożeniem epidemią zawieszamy nauki przedślubne dla narzeczonych.

Zostaną wznowione najwcześniej w sobotę 18 kwietnia 2020 r. Informacje na ten temat zostaną podane w odpowiednim czasie.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Kliknij w łącze, aby obejrzeć więcej zdjęć.

Środa popielcowa rokrocznie jest symbolem rozpoczęcia okresu Wielkiego Postu, który w Kościele jest czasem zadumy, nawrócenia i przygotowania do obchodzenia świąt paschalnych. Jest to szczególny czas, gdzie Jezus codziennie mówi nam, co zrobić, aby być takim jak On, aby być dobrym człowiekiem, by wszystko co robimy, nie robić na pokaz, aby przypodobać się ludziom, tylko Bogu. Co prawda każdego dnia powinniśmy pogłębiać naszą relację z Ojcem, natomiast przestrzeń Wielkiego Postu jest nacechowana przymiotami, które dodatkowo pomogą nam na chwilę zatrzymać się w zadumie, zastanowieniu się nad własną drogą i moją przyjaźnią z Jezusem. Zatem rozpoczynamy naszą 40-sto dniową podróż przez pustynię, aby na końcu tej drogi doświadczyć orzeźwiającego źródła życia. 

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
I Niedziela Wielkiego Postu
1 marca 2020 r.

 

 1. Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca odbędzie się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 12.30 do godz. 17.00. Zachęcamy szczególnie do udziału we wspólnej modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.
 2. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych Wielkiego Postu:
  – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00,
  – Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla dzieci i o godz. 17.30 dla starszych i młodzieży.
 3. Zapraszamy na Mszę św. w intencji śp. ks. prałata Wenancjusza Roga, wieloletniego proboszcza naszej parafii, którą będzie sprawował w przyszłą niedzielę o godz. 12.30 ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki. Ksiądz biskup po Mszy św. uda się na cmentarz, aby poświęcić nową płytę na grobie śp. ks. prałata Wenancjusza Roga.
 4. Msza św. w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci zostanie odprawiona w poniedziałek o godz. 17.00. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie członków Apostolstwa.
 5. W pierwszy czwartek miesiąca będziemy się modlili o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.
 6. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. będzie od godz. 16.30 do 17.00.
 7. Na Mszę św. w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam zapraszamy w piątek o godz. 17.00.
 8. W pierwszą sobotę miesiąca odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca: o godz. 8.00 – Różaniec i o godz. 8.30 – Msza św.
 9. W pierwszą sobotę miesiąca zostanie odprawione nabożeństwo fatimskie o godz. 16.00. Zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie i odprawienia pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za wyrządzane zniewagi.
 10. W tym roku rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w V Tygodniu Wielkiego Postu, czyli od 29 marca do 1 kwietnia, a poprowadzi je o. Mirosław Grakowicz CSsR, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium w Bardzie.
 11. W piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna.
 12. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na dzieła misyjne „Ad gentes”.
 13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

Przez zabawę i wspólnotę do modlitwy

Kliknij w łącze, by zobaczyć więcej zdjęć

Karnawał od lat jest wpisany w czas pomiędzy zakończeniem okresu Narodzenia Pańskiego a Wielkim Postem. Zazwyczaj świętujemy wśród ludzi nam najbliższych. Początkiem lutego u nas w parafii mieliśmy okazję wyszumieć się wśród znajomych przy dobrej muzyce i smacznym poczęstunku, zabawy nie brakowało szczególnie najmłodszym, którzy nie zwalniali tempa. Czas ten pozwolił spędzić ze sobą kilka chwil w świetnej atmosferze, przygotowując nas powoli do wyciszenia się i modlitwy w okresie Wielkiego Postu.