Liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej

Zdjęcia w lepszej jakości znajdują się pod tym łączem.

Liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej przypomina nam wydarzenia, które miały miejsce w wieczerniku: zapowiedź zdrady Jezusa, okazanie wielkiej miłości swoim braciom, ustanowienie pierwszej Eucharystii. To dzień kiedy jesteśmy z Jesusem podczas tej słynnej wieczerzy, karmimy się Słowem Bożym oraz trwamy przy Nim przed wydarzeniami dnia jutrzejszego. Tego wieczoru zaczynają zmieniać się losy dziejów. W tym roku ten czas ma specjalny wydźwięk, nasze wieczerniki są puste, wieczerze mają miejsce w naszych domach oraz czuwanie ma bardziej charakter rodzinnej wspólnoty. Mimo trudnej sytuacji w obecnym czasie, Jezus ma okazję działać w nas w zupełnie innych warunkach, aniżeli jakie mieliśmy dotychczas. Wieczerza może stać się dla nas bardziej obfitsza poprzez rozważanie Słowa Bożego i wydarzeń tamtego czasu właśnie w gronach domowych Kościołów. Zaufajmy Panu, że ten czas, te wydarzenia, które na nowo ukazują nam zbawczą rolę Chrystusa, stawiając nas w takich wyjątkowych obchodach tych wydarzeń, wzbudzą w nas jeszcze większą wiarę w Boga żywego. 

Harmonogram transmisji Triduum Paschalnego

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Kiedy rodzina zgromadzi się na posiłek, wypada zaśpiewać pieśń Wielkanocną, np. „Zwycięzca śmierci”.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

CZYTANIE
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego.
1 Tes 5,16-18:
Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6,31ab.32b-33:
Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach
przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

PO POSIŁKU
MODLITWA
Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec rodziny lub przewodniczący:
Módlmy się.

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

ZAKOŃCZENIE
Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Albo:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
Wszyscy: Amen.

Na zakończenie wypada zaśpiewać pieśń Wielkanocną, np. „Otrzyjcie już łzy płaczący”.

 

Błogosławieństwo – WERSJA DO DRUKU

Akt Komunii Świętej duchowej

Zamieszczamy na naszej stronie tę modlitwę, którą ułożył papież Franciszek, dla tych wszystkich, którzy przeżywają Eucharystię w swoich domach dzięki mediom, nie mogąc w niej uczestniczyć w kościele, i bardzo pragną przyjąć Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej.

 

Akt Komunii Świętej duchowej

 

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu,

i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca,

które pogrąża się w nicości

i Twojej świętej obecności.

 

Uwielbiam Ciebie w Sakramencie

Twej miłości, pragnę Cię przyjąć

w ubogim mieszkaniu mego serca.

 

W oczekiwaniu na szczęście

Komunii sakramentalnej

pragnę Cię przyjąć w Duchu.

 

Przyjdź do mnie, o mój Jezu,

abym przyszedł do Ciebie.

 

Niech Twoja miłość rozpali

całą moją istotę na życie i na śmierć.

 

Wierzę w Ciebie, ufam Tobie,

kocham Ciebie.

 

Niech się tak stanie.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu 
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
5 kwietnia 2020 r.

 

  1. W związku z obowiązującym stanem epidemii nasz Biskup zarządził m.in.:
    „Dla zachowania właściwej liczby uczestników liturgii i uszanowania zaleceń służb sanitarnych zlecam Księżom Proboszczom zadanie dopilnowania, aby w czasie nabożeństw żadną miarą nie przekroczyć wskazanych limitów, a tym samym narazić swoje wspólnoty na restrykcje. Zaznaczam, że nie mamy do czynienia z  prześladowaniem Kościoła, kiedy to chwalebne jest trwanie przy zgromadzeniach liturgicznych jako świadectwo wiary, ale w sposób oczywisty z odpowiedzialnym współdziałaniem Pasterzy wraz z władzami cywilnymi na rzecz ocalenia jak największej liczby wiernych przed katastrofą epidemii”.
  1. W związku z powyższym raz jeszcze informujemy, że w Mszach św. i innych nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób i ograniczenie to obowiązuje aż do odwołania przez władze państwowe. Tak więc Liturgię Triduum Paschalnego będziemy sprawować w naszym kościele bez udziału wiernych. Wyjątkiem będą jedynie te osoby, które wcześniej zamówiły intencje mszalne, przy zachowaniu limitu 5 osób. Apelujemy do pozostałych wiernych, aby zostali w domach i uczestniczyli w  Mszach św. i celebracjach liturgicznych dzięki transmisjom w telewizji, radiu i internecie, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła.
  1. W tym roku zgodnie z zarządzeniem naszego Biskupa nie organizuje się tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w kościołach i w kaplicach oraz innych miejscach. Prosimy, aby ojciec rodziny lub najstarszy członek rodziny odmówił przed spożyciem wielkanocnego posiłku modlitwę, która będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej.
  1. W naszym kościele celebracje Triduum Paschalnego będą sprawowane: w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 18.00, a w sobotę Wigilia Paschalna o godz. 20.00. W przyszłą niedzielę Msze św. będą o godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.
  1. Dla osób pragnących odbyć spowiedź indywidualną będzie taka możliwość w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę w godz. od 17.30 do 18.00. W tym czasie należy zachować również obowiązujące nas przepisy sanitarne o liczbie osób w kościele i odległości między osobami.

Komunikat do duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej

Uprzejmie informuję, ze Ojciec Święty Franciszek w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 r. przyjął w dniu 31 marca 2020 r. moją rezygnację z urzędu biskupa świdnickiego i mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka. Równocześnie informuję, że zlecił mi posługę biskupią w charakterze Administratora Apostolskiego Diecezji Świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez mojego następcę.

Polecam osobę nowego biskupa świdnickiego modlitwom duchowieństwa i wiernych.

Świdnica, dnia 3 kwietnia 2020 r.

 + Ignacy Dec
Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
V Niedziela Wielkiego Postu
29  marca 2020 r.

1.      Biskup Świdnicki, ks. bp Ignacy Dec, w dekrecie dla duchowieństwa i wiernych Diecezji Świdnickiej odnośnie do czynności liturgicznych i duszpasterskich w dniach epidemii zarządził m.in.:
– Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystości obowiązkowych, udzielona przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., jest przedłużona i  rozszerzona na wszystkich wiernych, oraz obowiązuje aż do odwołania. Oznacza to, że przez nieobecność na tych celebracjach nie popełnia się grzechu.
–    Mając na względzie aktualne rozporządzenia władz państwowych, w trosce o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam z dniem dzisiejszym aż do odwołania, aby w celebracjach został zachowany limit liczby uczestniczących wiernych, określony przez władze cywilne (z zachowaniem pierwszeństwa dla osób które zamówiły intencję mszalną), nie licząc celebransa, koncelebransów i osób posługujących. Dotyczy to kościołów i kaplic publicznych.
– Na cmentarzu (jeśli kaplica cmentarna jest zamknięta) można sprawować obrzędy pogrzebowe przy grobie, posługując się 3 formą pogrzebu.
– Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęcam wszystkich, nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej.
– Do czasu wydania przeciwnych przepisów, ważnym zadaniem duszpasterzy jest zapewnienie możliwości spowiedzi indywidualnej wiernym pragnącym się wyspowiadać. Nie należy używać konfesjonałów, jeśli nie można w nich zapewnić wymaganych norm bezpieczeństwa sanitarnego. Można zatem sprawować ten sakrament np. w innym godziwym miejscu.
– Poza zorganizowaną we właściwy i bezpieczny sposób spowiedzią indywidualną, drogą uzyskania pojednania z Bogiem i Kościołem, w nadzwyczajnych sytuacjach, jest akt żalu doskonałego, połączonego z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy to tylko będzie możliwe.
– Sprawowanie Sakramentu Chorych udziela się zasadniczo osobom będącym w niebezpieczeństwie śmierci, wraz z Komunią umierających, czyli Wiatykiem
– Kapłani mogą indywidualnie rozeznać stosowność udzielania tego sakramentu także innym chorym, na indywidualną prośbę, z zachowaniem wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa rodziny chorego i własnego.
– Comiesięczne odwiedziny chorych z Komunią św. zostają zawieszone.

2.      W związku z powyższymi zarządzeniami informujemy, że w  każdej Mszy św. lub w  innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, będą to podczas Mszy św. w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Wszystkich pozostałych prosimy o pozostanie w  domach i uczestniczenie w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem radia, telewizji czy  internetu. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane według porządku parafialnego (od poniedziałku Msze św. wieczorne w dni powszednie o godz. 18.00). Poza tym nie będzie dodatkowych nabożeństw.

3.      Módlmy się w naszych domach, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła. Trwajmy na modlitwie w intencji ustania epidemii, szczególnie na Różańcu św., wzywając orędownictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych oraz św. Sebastiana, starożytnego męczennika, czczonego jako Patrona w chorobach zakaźnych.  

Msze Święte podczas epidemii

Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, będą to podczas Mszy św. w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Wszystkich pozostałych prosimy o pozostanie w domach i uczestniczenie w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem radia, telewizji czy internetu.

Módlmy się w naszych domach, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła.

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

Wspólna modlitwa w intencji powstrzymania pandemii 25 marca br., godz. 12.00

Ojciec Święty Franciszek zaapelował o wspólną modlitwę w celu zatrzymania pandemii koronawirusa. Papieska inicjatywa to solidarna modlitwa wszystkich chrześcijan słowami „Ojcze nasz” w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br. o godzinie 12.00. 

W związku z wezwaniem Ojca Świętego, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski prosi, aby do modlitwy „Ojcze nasz” dołączyć także:

– „Anioł Pański” 

– trzy razy „Zdrowaś Maryjo”

– następującą modlitwę:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Prosimy także, aby w łączności z całą Polską, tego dnia o godzinie 12.00 we wszystkich kościołach naszej diecezji zabrzmiały dzwony.

Biskupi i prezbiterzy proszeni są o modlitwę w katedrach i kościołach parafialnych bez udziału wiernych.

Wiernych zapraszamy do wspólnej modlitwy w swoich domach, bądź gdziekolwiek wówczas będą przebywali.