Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa A.D. 2020

Uroczystość podkreślająca cud jaki na co dzień ma miejsce w kościołach świata. Cud, który niejednokrotnie pokrzepiał wiarę i dawał realny znak obecności Boga na ziemi. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to czas kiedy rozważamy tajemnicę chleba i wina, które stają się ciałem i krwią Pana, czas w którym wychodzimy na ulice manifestując swoją wiarę i świadczymy o obecności Bożej wśród nas. W tym roku niestety przez obowiązujące ograniczenia i zagrożenia nie miała miejsca procesja parafii piaskowej góry. W tym roku w uboższy sposób, jednak pełni wiary dotrzymaliśmy tradycji podążając z samym Chrystusem pomiędzy czterema ołtarzami rozważając Słowo Boże. 

Kliknij w łącze, aby obejrzeć zdjęcia w lepszej jakości.