Polityka Prywatności

Zgodnie z dyrektywami wydanymi przez Unię Europejską w dniu 22 marca 2013, każda strona oferująca usługi drogą elektroniczną musi informować użytkownika końcowego o ich przeznaczeniu. W tym celu Unijne przepisy zostały uszczególnione poprzez nowelizację ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym, gdzie dla stron świadczących usługi, jak i korzystających, został sprecyzowany art. 173, mówiący o konieczności informowania użytkowników końcowych o celach działania podmiotu elektronicznego. Działanie takie ma na celu uświadomienie użytkownika końcowego o zaletach i zagrożeniach takiego działania, gdzie w przypadku gromadzenia danych o użytkowniku końcowym, gromadzonych na urządzeniu użytkownika końcowego, istnieje możliwość wykorzystania tych informacji do dalszego działania przez stronę świadczącą usługi elektroniczne. Jednym z takich narzędzi Technologii Informacyjnych są tzw. ciasteczka (ang. cookies), które tworzą pewne informacje n.t. użytkownika końcowego, jego preferencji, na jego urządzeniu w celu dalszego, szybszego wykorzystania usługi elektronicznej w przyszłości.

Strona internetowa parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryii Panny w Wałbrzychu z siedzibą przy ulicy Wyszyńskiego 18, zwana dalej Stroną, również wykorzystuje takie technologie, które ułatwią jej funkcjonowanie i prowadzenie działań statystycznych. Strona korzysta tylko ze skryptów, które tylko i wyłącznie zbierają informacje w celach statystycznych, dlatego wszelkie działania ze strony Strony bezpośrednio nie mogą zaszkodzić użytkownikowi końcowemu. Strona nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędne funkcjonowanie skryptów stron trzecich, m.in. wykorzystywanych przez Google inc. Dane zbierane od użytkowników są tylko i wyłącznie przeznaczone dla Strony w celach statystycznych i nie mogą być wykorzystane w innych celach przez strony trzecie. Wszelka nielegalna próba wykorzystania statystyk Strony będzie w konsekwencji kierowana przed wymiar sprawiedliwości. Strona nie korzysta z mechanizmów pozwalających logowanie się użytkownikom do witryny, stąd też nie istnieje potrzeba przechowywania informacji o sesji dla danego użytkownika. Wszelkie podejrzane akcje z wykorzystaniem sesji, będące próbą rzekomego logowania się na Stronie, powinny zostać przeanalizowane przez użytkownika, który powinien zaniepokoić się tym faktem. Strona nie ponosi odpowiedzialności za pliki, które przechowują dane logowania, gdyż taka możliwość nie została oddana w ręce użytkoników końcowych. Istnieje możliwość, że niektóre pliki zostaną wykorzystane przez Stronę w innych celach niż statystyczne. Taki fakt może być skutkiem ingerencji oprogramowania firm trzecich, z których również korzysta Strona. Wszelkie niepokojące znaki, które zauważył użytkownik, muszą być zgłoszone do administratora Strony, w celu weryfikacji, czy dane działania wynikają z działalności Strony i oprogramowania firm trzecich Strony, czy też dane akcje pochodzą z innych źródeł. Przeglądarki internetowe pozwalają użytkownikowi na wyłączenie obsługi cookies. Z reguły wyłączenie ciasteczek nie będzie zakłócało działania Strony, chyba że pewne oprogramowanie firm trzecich wykorzystywancyh na Stronie będzie wymagało obsługi ciasteczek. W takim przypadku mogą nie działać pewne funkcje Strony. W innych przypadkach nie będą po prostu działały skrypty służące Stronie do statystyki.

Strona zastrzega sobie zmianę powyższej Polityki Prywatności, gdzie przy każdej zmianie, użytkownik wyraża zgodę na jej respektowanie.