Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
Niedziela Trójcy Przenajświętszej
7 czerwca 2020 r.

 

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Z tej okazji przez całe popołudnie w naszym kościele odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś o godz. 15.00 wspólna modlitwa do Miłosierdzia Bożego. Natomiast jutro przez cały dzień – od Mszy św. porannej do wieczornej – będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu z racji adoracji wieczystej przypadającej w  tym dniu w naszej parafii. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem zarówno dzisiaj, jak i jutro.
 1. Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa są odprawiane codziennie po wieczornej Mszy św. Wyjątkowo dzisiaj i jutro ze względu na adorację będą przed Mszą św. o godz. 18.00.
 1. Mszę św. prymicyjną będzie sprawował dzisiaj w naszym kościele Bartosz Kocur, który odbywał u nas praktykę duszpasterską jako diakon. Msza św. prymicyjna rozpocznie się o godz. 12.30.
 1. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi PańskiejBoże Ciało. Porządek Mszy św. w tym dniu w naszym kościele będzie następujący: godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.3018.00.
 1. W tym roku nie będzie wspólnej procesji dla trzech parafii Piaskowej Góry. Nasza parafialna procesja Bożego Ciała odbędzie się po Mszy św. o godz. 12.30 do czterech ołtarzy ustawionych wokół kościoła. Prosimy o pomoc przy zbudowaniu ołtarzy, natomiast wszystkich wiernych o udekorowanie okien swoich mieszkań mimo tego, że procesja nie przejdzie ulicami parafii.
 1. W Oktawie Bożego Ciała będzie codziennie procesja eucharystyczna wokół naszego kościoła po Mszy św. o godz. 18.00.
 1. W sobotę 13 czerwcadzień fatimski – Msza św. będzie o godz. 18.00 i po niej nabożeństwo różańcowe, a następnie procesja eucharystyczna wokół kościoła. Na nabożeństwo i procesję prosimy przynieść świece.
 1. Diecezjalna pielgrzymka małżeństw i rodzin do Wambierzyc odbędzie się w sobotę 13 czerwca. Modlitwa różańcowa w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin rozpocznie się o godz. 10.30, a Msza św. godz. 11.00. Zachęcamy małżeństwa i rodziny z naszej parafii do udziału w tej pielgrzymce.
 1. Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w świątyni i podczas uroczystości religijnych, mianowicie o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odległości 2 m między osobami. Podczas procesji na zewnątrz kościoła również te przepisy obowiązują, wówczas mamy obowiązek zachować odległość 2 m między osobami, albo zakryć usta i nos.

Kapłaństwo na wzór Chrystusa

Miesiące maj i czerwiec obfitują w wiele wydarzeń, które swą genezą czerpią z wydarzeń Triduum Paschalnego. To wtedy została odprawiona pierwsza Msza Święta, to wtedy Chrystus zaczynał uświadamiać przyszłą misję apostołów. Również dziś nie brak apostołów głoszących Ewangelię w niełatwych realiach świata. Jednak nie zawahali się i powiedzieli TAK na wezwanie Najwyższego Kapłana. Pierwszy tydzień czerwca to obchody w naszej parafii rocznic święceń kapłańskich naszych księży, którzy codziennie posługują nam sakramentami. Msze Święte w ich intencjach to największy dar i błogosławieństwo jakie mogli otrzymać od nas parafian. Zatem zobaczmy jak te dni przebiegały w modlitewnym skupieniu i agapie. 

35-ta rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza

Kliknij w łącze, aby przejść do galerii zdjęć w lepszej jakości i większej ilości

 

Homilia ks. Witolda Baczyńskiego:

 

Msza Święta rocznicowa kapłanów w Święto Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Kliknij w łącze, aby przejść do galerii zdjęć w lepszej jakości i większej ilości

 

Życzenia Służby Liturgicznej

Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan, wzór świętości życia duchownego, światło dla duszy wydarzeń z wieczernika, powiernik Ojca, nasz brat. Dzisiejsze święto wpisuje się jeszcze w piękne wydarzenia czasu Wielkanocy, które ukazują nam zwycięstwo życia, jednocześnie utrwalając nam znaczenie kapłaństwa dla ludzkości. Piękne jubileusze świadczą o wielkiej odwadze pójścia za Chrystusem w wieczne kapłaństwo, służąc ludowi w trudach czasów dzisiejszych. Piękne świadectwo ukazuje nam ks. Proboszcz, który już 35 lat troszczy się o lud Boży, posługując nam we wszystkim do czego wzywa Cię Jezus, do zadań które powierzył właśnie Tobie. Już 60 lat temu wiedział, gdzie Cię pośle, a Ty tylko dopełniłeś Jego woli godząc się na drogę, którą Tobie wyznaczył. Z nami jesteś już ponad 15 lat, za co serdecznie dziękujemy i życzymy Tobie dalszej siły do wypełniania woli Pańskiej, pełnej błogosławieństwa Trójcy przenajświętszej oraz Maryi. (więcej…)

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
 Niedziela Zesłania Ducha Świętego
31 maja 2020 r.

 

 1. Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny.
 1. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św. będą jutro o godz. 8.00, 9.0018.00.
 1. Ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe będzie dzisiaj po Mszy św. wieczornej. 
 1. Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa będą odprawiane codziennie po Mszy św. wieczornej począwszy od dnia jutrzejszego.
 1. W poniedziałek o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 1. W czwartek będziemy obchodzić Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i  Wiecznego Kapłana. Jest to jednocześnie pierwszy czwartek miesiąca i będziemy się modlić za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół WSD.
 1. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. będzie od godz. 17.00 do 18.00. Msza św. wieczorna będzie ofiarowana w intencjach Radia Maryja i Telewizji Trwam.
 1. W pierwszą sobotę miesiąca odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca: o godz. 8.00 – różaniec i o godz. 8.30 – Msza św.
 1. W pierwszą sobotę miesiąca zostanie odprawione nabożeństwo fatimskie o godz. 17.00. Zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie i odprawienia pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za wyrządzane zniewagi
 1. W przyszłą niedzielę Mszę św. prymicyjną w naszym kościele odprawi Bartosz Kocur, który odbył w naszej parafii praktykę duszpasterską jako diakon. Msza św. prymicyjna rozpocznie się o godz. 12.30 i zapraszamy na nią naszych parafian.
 1. Biskup Świdnicki w dekrecie dla duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej na czas epidemii napisał m.in.:

„W oparciu o aktualne zarządzenia, wskazania i sugestie władz kościelnych i cywilnych, przekazuję zarówno posługującym w diecezji świdnickiej, jak i wiernym wskazania dotyczące życia liturgicznego i posługi duszpasterskiej. Wskazania obowiązują od 1 czerwca br. do czasu ewentualnego wydania nowszych norm.

Odwołuję udzieloną wcześniej dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystościach obowiązkowych.

– Wierni oraz posługujący w liturgii, poza sprawującymi kult, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

– Sakrament pokuty i pojednania należy sprawować z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.

– Sakramentu Chorych wraz z Komunią umierających, czyli Wiatykiem udziela się zasadniczo osobom będącym w niebezpieczeństwie śmierci.

– Istnieje możliwość powrotu do praktyki comiesięcznych odwiedzin chorych z posługą sakramentalną z zachowaniem norm sanitarnych.

– Zgodnie ze wskazaniami Prezydium KEP przypominam, że każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust. W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii św. na rękę – można tylko do tego zachęcać. Podobnie nie można odmówić wiernemu Komunii św. na rękę.

– Procesje (np. eucharystyczne, w ramach nabożeństw fatimskich, odpustów itp.) mogą się odbywać z zachowaniem obowiązującego prawa.

– Mogą odbywać się spotkania formacyjne dorosłych, a dzieci i młodzieży za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– Proszę wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o dalsze trwanie na indywidualnej lub wspólnotowej modlitwie w intencji ustania epidemii, szczególnie na różańcu, jeśli to możliwe o godz. 20.30. Wzywajmy orędownictwa Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych oraz św. Sebastiana, starożytnego męczennika, czczonego jako Patrona w  chorobach zakaźnych. Podtrzymuję prośbę o śpiewanie na zakończenie każdej Mszy św. suplikacji w intencji ustania epidemii oraz o urodzaje.

– Przypominam, że Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność z  celebracją Mszy św. poprzez środki masowego przekazu, odmówienie różańca, pobożna praktyka Drogi Krzyżowej lub inne formy pobożności. Ponadto można uzyskać odpust, gdy wierni odmówią przynajmniej Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do  Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w  duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

– Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności. Polecam wszystkich wstawiennictwu Matki Bożej Wspomożeniu Wiernych, św. Stanisławowi – patronowi naszej diecezji i z serca błogosławię” – Bp Marek Mendyk, Biskup Świdnicki.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
Wniebowstąpienie Pańskie
24 maja 2020 r.

 

 1. Nabożeństwa majowe są odprawiane codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.
 1. Trwa Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania, którą będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę.
 1. W tym tygodniu w sposób szczególny będziemy dziękować Panu Bogu za sakrament kapłaństwa i posługę naszych księży, którzy w tych dniach obchodzą rocznice swoich święceń kapłańskich: ks. Michał – pierwszą rocznicę – w poniedziałek 25 maja, a ks. Gniewomir – trzecią rocznicę – w środę 27 maja. Naszym Księżom Wikariuszom składamy z tej okazji najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze kapłańskiej.
 1. We wtorek Dzień Matki. Wszystkim drogim Mamom składamy najlepsze życzenia i otaczamy je naszą serdeczną modlitwą.
 1. Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych rozpoczną się w najbliższą sobotę 30 maja w parafii Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Spotkania będą w soboty po Mszy św. wieczornej w kościele. Rozpoczęcie w sobotę Mszą św. o godz. 18.00.

Msza Święta VI Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocną

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
V Niedziela Wielkanocna
10 maja 2020 r.

 

 1. Nabożeństwa majowe są odprawiane codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.
 2. W środę 13 maja – dzień Matki Bożej Fatimskiej – Msza św. będzie o godz. 18.00 i po niej nabożeństwo różańcowe z litanią do Matki Bożej. Ze względu na stan epidemii nie będzie procesji wokół kościoła. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece.
 3. Członków Rycerstwa Niepokalanej zapraszamy na Mszę św. w czwartek 14 maja o godz. 18.00. Msza św. będzie sprawowana w intencji o ustanie w naszej Ojczyźnie i na świecie pandemii koronawirusa.
 4. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się w sobotę 16 maja przez cały dzień, rozpocznie się po Mszy św. o godz. 7.00 i zakończy nabożeństwem majowym przed  Mszą św. wieczorną. Zachęcamy do nawiedzenia kościoła w tym czasie i adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
 5. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”.
 6. Prosimy o zachowywanie obowiązujących w naszym kościele przepisów sanitarnych: przestrzeganie limitu 50 osób, odstępu między osobami i zakrywaniu ust i nosa.
 7. Dla wszystkich, którzy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć we Mszy św. w naszym kościele, jest transmitowana Msza św. w niedzielę o godz. 12.30 w Internecie na kanale YouTube Niepokalana.

 

 

Msza Święta V Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocną

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
IV Niedziela Wielkanocna
3 maja 2020 r.

 1. Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Jednocześnie jest to pierwsza niedziela miesiąca. Przez całe popołudnie będzie w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 15.00 wspólna modlitwa do Miłosierdzia Bożego.
 2. Nabożeństwa majowe są odprawiane codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00.
 3. Msza św. w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci będzie sprawowana w  poniedziałek o godz. 18.00.
 4. W pierwszy czwartek miesiąca spotkanie modlitewne Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego podczas Mszy św. wieczornej. 
 5. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii ze względu na panującą sytuację wywołaną pandemią koronawirusa zostaje przełożona na 20 września br., jeśli wówczas będzie to możliwe.
 6. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”.
 7. W dalszym ciągu prosimy o zachowywanie obowiązujących w  naszym kościele przepisów sanitarnych: przestrzeganie limitu 50 osób, odstępu między osobami i zakrywaniu ust i nosa.
 8. Dla wszystkich, którzy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć we Mszach św. w naszym kościele, jest transmitowana Msza św. w każdą niedzielę o godz. 12.30 w Internecie na kanale You Tube Niepokalana.

Niedziela Dobrego Pasterza – live

Msza Święta Niedzieli Biblijnej

Zapraszamy do uczestnictwa w Mszy Świętej z Niedzieli Biblijnej. Transmisja rozpocznie się o godz. 12:30. Jednocześnie przypominamy, że w naszym kościele w świetle nowych regulacji może podczas każdej ze mszy świętych przebywać do 50 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.