Ogłoszenia duszpasterskie na Święto Miłosierdzia Bożego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
II Niedziela Wielkanocna
Święto Miłosierdzia Bożego
19 kwietnia 2020 r.

 

  1. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przez całe popołudnie nasz kościół będzie otwarty i będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu przy zachowaniu obowiązujących w czasie pandemii przepisów sanitarnych. O godz. 15.00 będziemy się modlić Koronką do Bożego Miłosierdzia o ustanie epidemii koronawirusa.
  1. Niedziela Miłosierdzia Bożego jest równocześnie świętem patronalnym Caritas. W obecnym trudnym czasie chcemy szczególnie pamiętać o wszystkich niosących pomoc bliźnim, a więc lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych, służbach sanitarnych i mundurowych oraz woluntariuszach. Tym bardziej, że na terenie naszej parafii znajdują się szpital i hospicjum. Ta niedziela jest również Dniem Jedności z Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Wałbrzychu. O inicjatywach z tym związanych można przeczytać w internecie. Nasza parafia swoją jedność wyrazi podczas modlitwy w Godzinie Miłosierdzia.
  1. Od poniedziałku 20 kwietnia zmieniają się zasady co do liczby uczestników liturgii w kościołach (na 15 m² powierzchni może być obecna jedna osoba). W  związku z tym, że nasz kościół ma 760 m² powierzchni użytkowej będzie mogło jednocześnie przebywać w świątyni maksymalnie 50 osób przy zachowaniu odległości 2  metrów między nimi oraz zakryciu ust i nosa. W dalszym ciągu jest dyspensa od obowiązku chodzenia do kościoła w niedziele i święta, co jednak nie oznacza zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii. Możemy ten obowiązek wypełnić jednocząc się duchowo ze wspólnotą Kościoła dzięki transmisjom Mszy św. w telewizji, radiu i internecie, także z naszego kościoła na stronie internetowej parafii.

List pasterski biskupa Ignacego Deca na zakończenie urzędowej posługi biskupiej w diecezji świdnickiej

Dziękuję – przepraszam – proszę

 

Wstęp

Czcigodni bracia kapłani, drogie osoby życia konsekrowanego, umiłowani diecezjanie: bracia i siostry w Chrystusie! Wszystko, co dzieje się na tym świecie, ma swój początek i koniec. Dotyczy to też mojej posługi biskupiej rozpoczętej w diecezji świdnickiej 25 marca 2004 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która właśnie dobiega końca. We wtorek, dnia 31 marca br. o godz. 12.00, Nuncjatura Apostolska w Warszawie podała wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek, w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 roku, przyjął moją rezygnację z urzędu biskupa świdnickiego w związku z osiągnięciem siedemdziesiątego piątego roku życia. Jednocześnie mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka. Zanim krótko przedstawię nowego Pasterza naszej diecezji, powrócę z wami do przesłania liturgii słowa dzisiejszej Niedzieli Miłosierdzia Bożego i z potrzeby serca skieruję do wszystkich diecezjan słowo podziękowania, przeproszenia i prośby. (więcej…)

Dzień jedności z hospicjum

Msza Święta Niedziela Miłosierdzia Bożego

Zapraszamy o 12:30 do łączności w Eucharystii w naszym Kościele, po mszy świętej odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu i potrwa całe popołudnie do Mszy Świętej wieczornej. W tym czasie można nawiedzić kościół z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych i porządkowych. O godz. 15:00 zapraszamy na koronkę do Bożego Miłosierdzia w jedności z naszym wałbrzyskim pomnikiem Jana Pawła II – hospicjum na piaskowej górze objętym jego imieniem.

Życzenia świąteczne na Zmartwychwstanie Pańskie 2020 – ks. dziekan Krzysztof Moszumański

Zapraszamy również do odwiedzenia mediów społecznościowych parafii w dekanacie 🙂 każdy codziennie wychodzi z inicjatywą, oczekujcie każdego dnia po godz. 9.00.

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP: https://www.youtube.com/channel/UCGVzD0RxEb11Fde0cLGVxqg

Parafia św. Józefa Robotnika: https://www.facebook.com/Parafia-sw-Jozefa-Robotnika-w-Walbrzychu-100847288239458/

Msza św. We wtorek wielkanocny z medytacją nad ewangelią z dnia

Publiée par Parafia św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu sur Lundi 13 avril 2020

Parafia św. Rodziny: https://www.facebook.com/parafia.sw.rodzina

Publiée par Święta Rodzina Wałbrzych sur Mardi 14 avril 2020

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego: https://www.youtube.com/channel/UCrGo8MCL25nNQvDx_SDjlng

 

Parafia św. Barbary: https://www.facebook.com/swbarbara.walbrzych/

Publiée par Parafia Św. Barbary w Wałbrzychu sur Jeudi 16 avril 2020

 

Parafia św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu: https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Bw-Jerzego-i-MB-R%C3%B3%C5%BCa%C5%84cowej-w-Wa%C5%82brzychu-484418031697986

Medytacja nad Ewangelią

Publiée par Parafia św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu sur Vendredi 17 avril 2020

Liturgia Wigilii Paschalnej

Zdjęcia w lepszej jakości znajdują się pod tym łączem.

Czas Liturgii Wigilii Paschalnej to czas nocnego oczekiwania na poranek największego cudu na ziemi – Zmartwychwstania zbawiciela, który pokonując śmierć dał nam życie. Całe misterium Triduum Paschalnego, cała nasza wiara skupia się wokoło tego jednego wydarzenia – pustego Grobu Pańskiego. Kapłani nic nie uzyskali postawieniem straży przy grobie, i tak ich mniemanie o kłamstwie Jezusa, że po trzech dniach odbuduje świątynię, spełzło na niczym. Uczniowie rano śpiesznie udali się do grobu. A Maryja? Czekała. Czekała, bo wiedziała, że jej syn odnajduje się po trzech dniach.  I przyszedł. Przyszedł, by wszystkim pokazać, że życie nie boi się śmierci, że mimo krzyża codzienności, upadków i niejednokrotnych śmierci, możemy ożyć, zmartwychwstać w Chrystusie Jezusie, ożywić naszą wiarę. Ożywić naszą miłość do Boga i drugiego człowieka, Ożywić to co było struchlałe. 

Dzisiejsze obchody w pustych kościołach, obraz pustki, to idealny dowód jak żyć, by nasze serca takie nie były, by żyć w zgodzie z naturą, Bogiem, drugim człowiek, by nie szukać siebie, lecz Jezusa, który właśnie wychodzi z grobu, dla Ciebie, by wziąć Cię za rękę i iść ku weselu życia, by tańczyć w radości na weselu oblubieńca. By serca były wypełnione miłością! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

Ogłoszenia duszpasterskie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
Zmartwychwstanie Pańskie
12 kwietnia 2020 r.

  1. Składamy najlepsze życzenia świąteczne naszym parafianom błogosławionych, pełnych nadziei, przeżytych w gronie najbliższych osób świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech blask chwały Zmartwychwstałego Pana napełnia nasze serca radością, a trudne doświadczenia ostatnich dni przypomną nam, że Bóg jest Panem wszystkiego – naszych losów, czasu i wieczności. W Nim odnajdziemy pokój serca i prawdziwą radość. Pan Jezus po trzech dniach zmartwychwstał i my miejmy nadzieję, że po tych trudnych dniach wyjdziemy z naszych domów, aby przejść do życia nowego, życia bardziej ludzkiego i bardziej chrześcijańskiego.
  1. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. w naszym kościele będą o godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.
  1. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą jak w każdą niedzielę.
  1. W związku ze stanem epidemii w dalszym ciągu w Mszach św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Pierwszeństwo wśród tych osób mają ci, którzy wcześniej zamówili intencje mszalne. Apelujemy do pozostałych wiernych, aby zostali w domach i  uczestniczyli w  Mszach św. dzięki transmisjom w telewizji, radiu i internecie, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła. Z naszego kościoła również prowadzone są transmisje internetowe, o czym informujemy na stronie internetowej naszej parafii.

Liturgia Męki Pańskiej

Zobacz zdjęcia w lepszej jakości pod tym łączem.

Wielki Piątek to czas zadumy nad Męką naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj w sposób szczególny towarzyszymy Mu od wydarzeń nocnych w Getsemani, aż po śmierć na Krzyżu i złożenie w grobie, wszak szabat jest bliski. Jest to czas kiedy narzędzie hańby, pejoratywnie kojarzone w ówczesnym czasie nabiera nowego znaczenia i staje się jedynym narzędziem zbawienia każdego człowieka. Ciało zdjęte, w grobie złożone, straż postawiona… Trawjmy w tym szczególnym czasie epidemii przy grobie Pańskim, który nie jest nam dany jak dotychczas, trawjmy pomimo trudności spotkania Go twarzą w twarz w naszych kościołach, trawjmy w miłości i modlitwie w rodzinach, w naszych domach, gdzie spotykamy Go w każdym z nas. 

Liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej

Zdjęcia w lepszej jakości znajdują się pod tym łączem.

Liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej przypomina nam wydarzenia, które miały miejsce w wieczerniku: zapowiedź zdrady Jezusa, okazanie wielkiej miłości swoim braciom, ustanowienie pierwszej Eucharystii. To dzień kiedy jesteśmy z Jesusem podczas tej słynnej wieczerzy, karmimy się Słowem Bożym oraz trwamy przy Nim przed wydarzeniami dnia jutrzejszego. Tego wieczoru zaczynają zmieniać się losy dziejów. W tym roku ten czas ma specjalny wydźwięk, nasze wieczerniki są puste, wieczerze mają miejsce w naszych domach oraz czuwanie ma bardziej charakter rodzinnej wspólnoty. Mimo trudnej sytuacji w obecnym czasie, Jezus ma okazję działać w nas w zupełnie innych warunkach, aniżeli jakie mieliśmy dotychczas. Wieczerza może stać się dla nas bardziej obfitsza poprzez rozważanie Słowa Bożego i wydarzeń tamtego czasu właśnie w gronach domowych Kościołów. Zaufajmy Panu, że ten czas, te wydarzenia, które na nowo ukazują nam zbawczą rolę Chrystusa, stawiając nas w takich wyjątkowych obchodach tych wydarzeń, wzbudzą w nas jeszcze większą wiarę w Boga żywego.