Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Kiedy rodzina zgromadzi się na posiłek, wypada zaśpiewać pieśń Wielkanocną, np. „Zwycięzca śmierci”.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

CZYTANIE
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma świętego.
1 Tes 5,16-18:
Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6,31ab.32b-33:
Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach
przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

PO POSIŁKU
MODLITWA
Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec rodziny lub przewodniczący:
Módlmy się.

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

ZAKOŃCZENIE
Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Albo:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
Wszyscy: Amen.

Na zakończenie wypada zaśpiewać pieśń Wielkanocną, np. „Otrzyjcie już łzy płaczący”.

 

Błogosławieństwo – WERSJA DO DRUKU

Akt Komunii Świętej duchowej

Zamieszczamy na naszej stronie tę modlitwę, którą ułożył papież Franciszek, dla tych wszystkich, którzy przeżywają Eucharystię w swoich domach dzięki mediom, nie mogąc w niej uczestniczyć w kościele, i bardzo pragną przyjąć Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej.

 

Akt Komunii Świętej duchowej

 

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu,

i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca,

które pogrąża się w nicości

i Twojej świętej obecności.

 

Uwielbiam Ciebie w Sakramencie

Twej miłości, pragnę Cię przyjąć

w ubogim mieszkaniu mego serca.

 

W oczekiwaniu na szczęście

Komunii sakramentalnej

pragnę Cię przyjąć w Duchu.

 

Przyjdź do mnie, o mój Jezu,

abym przyszedł do Ciebie.

 

Niech Twoja miłość rozpali

całą moją istotę na życie i na śmierć.

 

Wierzę w Ciebie, ufam Tobie,

kocham Ciebie.

 

Niech się tak stanie.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu 
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
5 kwietnia 2020 r.

 

  1. W związku z obowiązującym stanem epidemii nasz Biskup zarządził m.in.:
    „Dla zachowania właściwej liczby uczestników liturgii i uszanowania zaleceń służb sanitarnych zlecam Księżom Proboszczom zadanie dopilnowania, aby w czasie nabożeństw żadną miarą nie przekroczyć wskazanych limitów, a tym samym narazić swoje wspólnoty na restrykcje. Zaznaczam, że nie mamy do czynienia z  prześladowaniem Kościoła, kiedy to chwalebne jest trwanie przy zgromadzeniach liturgicznych jako świadectwo wiary, ale w sposób oczywisty z odpowiedzialnym współdziałaniem Pasterzy wraz z władzami cywilnymi na rzecz ocalenia jak największej liczby wiernych przed katastrofą epidemii”.
  1. W związku z powyższym raz jeszcze informujemy, że w Mszach św. i innych nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób i ograniczenie to obowiązuje aż do odwołania przez władze państwowe. Tak więc Liturgię Triduum Paschalnego będziemy sprawować w naszym kościele bez udziału wiernych. Wyjątkiem będą jedynie te osoby, które wcześniej zamówiły intencje mszalne, przy zachowaniu limitu 5 osób. Apelujemy do pozostałych wiernych, aby zostali w domach i uczestniczyli w  Mszach św. i celebracjach liturgicznych dzięki transmisjom w telewizji, radiu i internecie, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła.
  1. W tym roku zgodnie z zarządzeniem naszego Biskupa nie organizuje się tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w kościołach i w kaplicach oraz innych miejscach. Prosimy, aby ojciec rodziny lub najstarszy członek rodziny odmówił przed spożyciem wielkanocnego posiłku modlitwę, która będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej.
  1. W naszym kościele celebracje Triduum Paschalnego będą sprawowane: w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 18.00, a w sobotę Wigilia Paschalna o godz. 20.00. W przyszłą niedzielę Msze św. będą o godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.
  1. Dla osób pragnących odbyć spowiedź indywidualną będzie taka możliwość w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę w godz. od 17.30 do 18.00. W tym czasie należy zachować również obowiązujące nas przepisy sanitarne o liczbie osób w kościele i odległości między osobami.

Komunikat do duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej

Uprzejmie informuję, ze Ojciec Święty Franciszek w odpowiedzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 r. przyjął w dniu 31 marca 2020 r. moją rezygnację z urzędu biskupa świdnickiego i mianował biskupem świdnickim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej Marka Mendyka. Równocześnie informuję, że zlecił mi posługę biskupią w charakterze Administratora Apostolskiego Diecezji Świdnickiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez mojego następcę.

Polecam osobę nowego biskupa świdnickiego modlitwom duchowieństwa i wiernych.

Świdnica, dnia 3 kwietnia 2020 r.

 + Ignacy Dec
Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
V Niedziela Wielkiego Postu
29  marca 2020 r.

1.      Biskup Świdnicki, ks. bp Ignacy Dec, w dekrecie dla duchowieństwa i wiernych Diecezji Świdnickiej odnośnie do czynności liturgicznych i duszpasterskich w dniach epidemii zarządził m.in.:
– Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystości obowiązkowych, udzielona przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., jest przedłużona i  rozszerzona na wszystkich wiernych, oraz obowiązuje aż do odwołania. Oznacza to, że przez nieobecność na tych celebracjach nie popełnia się grzechu.
–    Mając na względzie aktualne rozporządzenia władz państwowych, w trosce o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam z dniem dzisiejszym aż do odwołania, aby w celebracjach został zachowany limit liczby uczestniczących wiernych, określony przez władze cywilne (z zachowaniem pierwszeństwa dla osób które zamówiły intencję mszalną), nie licząc celebransa, koncelebransów i osób posługujących. Dotyczy to kościołów i kaplic publicznych.
– Na cmentarzu (jeśli kaplica cmentarna jest zamknięta) można sprawować obrzędy pogrzebowe przy grobie, posługując się 3 formą pogrzebu.
– Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęcam wszystkich, nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej.
– Do czasu wydania przeciwnych przepisów, ważnym zadaniem duszpasterzy jest zapewnienie możliwości spowiedzi indywidualnej wiernym pragnącym się wyspowiadać. Nie należy używać konfesjonałów, jeśli nie można w nich zapewnić wymaganych norm bezpieczeństwa sanitarnego. Można zatem sprawować ten sakrament np. w innym godziwym miejscu.
– Poza zorganizowaną we właściwy i bezpieczny sposób spowiedzią indywidualną, drogą uzyskania pojednania z Bogiem i Kościołem, w nadzwyczajnych sytuacjach, jest akt żalu doskonałego, połączonego z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy to tylko będzie możliwe.
– Sprawowanie Sakramentu Chorych udziela się zasadniczo osobom będącym w niebezpieczeństwie śmierci, wraz z Komunią umierających, czyli Wiatykiem
– Kapłani mogą indywidualnie rozeznać stosowność udzielania tego sakramentu także innym chorym, na indywidualną prośbę, z zachowaniem wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa rodziny chorego i własnego.
– Comiesięczne odwiedziny chorych z Komunią św. zostają zawieszone.

2.      W związku z powyższymi zarządzeniami informujemy, że w  każdej Mszy św. lub w  innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, będą to podczas Mszy św. w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Wszystkich pozostałych prosimy o pozostanie w  domach i uczestniczenie w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem radia, telewizji czy  internetu. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane według porządku parafialnego (od poniedziałku Msze św. wieczorne w dni powszednie o godz. 18.00). Poza tym nie będzie dodatkowych nabożeństw.

3.      Módlmy się w naszych domach, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła. Trwajmy na modlitwie w intencji ustania epidemii, szczególnie na Różańcu św., wzywając orędownictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych oraz św. Sebastiana, starożytnego męczennika, czczonego jako Patrona w chorobach zakaźnych.  

Msze Święte podczas epidemii

Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, będą to podczas Mszy św. w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Wszystkich pozostałych prosimy o pozostanie w domach i uczestniczenie w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem radia, telewizji czy internetu.

Módlmy się w naszych domach, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła.

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 24 marca 2020 roku

Wspólna modlitwa w intencji powstrzymania pandemii 25 marca br., godz. 12.00

Ojciec Święty Franciszek zaapelował o wspólną modlitwę w celu zatrzymania pandemii koronawirusa. Papieska inicjatywa to solidarna modlitwa wszystkich chrześcijan słowami „Ojcze nasz” w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br. o godzinie 12.00. 

W związku z wezwaniem Ojca Świętego, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski prosi, aby do modlitwy „Ojcze nasz” dołączyć także:

– „Anioł Pański” 

– trzy razy „Zdrowaś Maryjo”

– następującą modlitwę:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Prosimy także, aby w łączności z całą Polską, tego dnia o godzinie 12.00 we wszystkich kościołach naszej diecezji zabrzmiały dzwony.

Biskupi i prezbiterzy proszeni są o modlitwę w katedrach i kościołach parafialnych bez udziału wiernych.

Wiernych zapraszamy do wspólnej modlitwy w swoich domach, bądź gdziekolwiek wówczas będą przebywali. 

 

Apel papieża Franciszka o wspólną modlitwę w intencji powstrzymania pandemii

Ojciec Święty Franciszek zaapelował o wspólną modlitwę w celu zatrzymania pandemii koronawirusa. Papieska inicjatywa to solidarna modlitwa wszystkich chrześcijan słowami „Ojcze nasz” w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br. o godzinie 12.00. 

Papież zaprosił także do duchowej łączności z Nim podczas nabożeństwa, które odprawi na dziedzińcu bazyliki św. Piotra w Rzymie, w piątek, 27 marca br. o godzinie 18.00.

Odpowiedzmy na apel Ojca Świętego i w środę w południe gdziekolwiek będziemy, zatrzymajmy się i solidarnie pomódlmy się słowami, których nauczył nas Chrystus. 

Powyższe inicjatywy Ojciec Święty ogłosił podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”. Zapraszamy do lektury tekstu.

           

Drodzy bracia i siostry,

            W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także wszystkich chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. Dlatego zachęcam, aby czynić to wiele razy w ciągu dnia, ale wszyscy razem, do odmówienia „Ojcze nasz” w środę 25 marca w południe, wszyscy razem. W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi i Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.

            Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na dziedzińcu Bazyliki św. Piotra, chociaż plac będzie pusty. Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału za pośrednictwem środków przekazu. Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa Urbi et Orbi, a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego.

            Na pandemię wirusa chcemy odpowiedzieć powszechnością modlitwy, współczucia, czułości. Trwajmy zjednoczeni. Sprawmy, aby osoby najbardziej samotne i najbardziej doświadczone odczuły naszą bliskość. Okażmy naszą bliskość lekarzom, pracownikom służby zdrowia, pielęgniarzom i pielęgniarkom, wolontariuszom. Okażmy naszą bliskość władzom, które muszą podejmować surowe środki ostrożności, ale dla naszego dobra. Okażmy naszą bliskość policjantom, żołnierzom, którzy na tej na drodze nieustannie starają się utrzymać porządek, aby było realizowane to, czego rząd wymaga, by czyniono dla dobra nas wszystkich. Okażmy naszą bliskość wszystkim.

 

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
IV Niedziela Wielkiego Postu
22 marca 2020 r.

 

  1. W związku ze stanem epidemii, prosimy naszych parafian, aby korzystali z dyspensy Księdza Biskupa i pozostawali w domach, a we Mszach św. niedzielnych, a także w dni powszednie oraz w nabożeństwach wielkopostnych uczestniczyli poprzez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła.
  1. Rekolekcje wielkopostne, które miały rozpocząć się w naszej parafii w przyszłą niedzielę, zostają odwołane. Jednocześnie informujemy, że Telewizja Polska na kanale TVP3 w paśmie ogólnopolskim nadawać będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem”. Nauki będą emitowane o godzinie 20.40 w dniach 25, 26 i 27 marca br. (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry.
  1. Kancelaria parafialna jest nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych prosimy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 74 846 85 11.