Alleluja! Biją dzwony!

Nie ma Go tu! On Zmartwychwstał! Radosna nowina głosi światu nieprzepraną radość i pokój. Mimo początkowemu braku zrozumienia i zaufania, to właśnie wydarzenie jest fundamentem Kościoła. Z czegoś co było wątpliwe, narodziło się coś co przetrwało wielkie próby i trwa nieprzerwanie. Miłość Chrystusa do nas uwidacznia się o świcie, kiedy wyrywa nas z ciemności grzechu i prowadzi nas ku radości życia wiecznego.