Chrystus nam się narodził…

Kliknij w łącze, aby zobaczyć więcej zdjęć

… jak głosi kolęda, którą nie raz śpiewamy podczas uroczystości Narodzenia Pańskiego oraz w naszych domach. Czas narodzin Zbawiciela jest szczególnym momentem, kiedy to po okresie adwentu możemy wychwalać Boga w śpiewie Gloria, ciesząc się z przyjścia na świat Jego Syna. Każdego roku jest to okazja do tego by w naszych grotach zamieszkał nowo narodzony, by w naszych sercach zajaśniał Jego blask miłości, którą się z nami dzieli i którą mamy rozdawać innym. Tak jak w grocie, w której nieba rozlały miłość, tak czerpmy z tego źródła, którym jest Narodzenie Pańskie.