Informacja o studiach filozofii na PWT we Wrocławiu

INFORMACJA O STUDIACH Z FILOZOFII NA PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM WE WROCŁAWIU

Drodzy Bracia w kapłaństwie! Umiłowani Archidiecezjanie!

Pragnę się podzielić z Wami moją wielką radością. Od października br. otwieramy na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu nowy kierunek studiów. Młodzież dolnośląska będzie mogła w nowym roku akademickim 2012/13 studiować na naszym Wydziale filozofię, jedną z najstarszych i najznakomitszych nauk.

Kościół niejednokrotnie wskazywał na znaczenie filozofii nie tylko dla kultury ogólnoludzkiej, ale także dla doktryny chrześcijańskiej i teologii. Nasz Rodak na Stolicy Piotrowej bł. Jan Paweł II, który – jak pamiętamy – miał gruntowne wykształcenie filozoficzne, w swojej encyklice Fides et ratio tak widział rolę i znaczenie filozofii: „Wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego poznania prawdy, a przez to czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim. Wyróżnia się wśród nich filozofia, która ma bezpośredni udział w formowaniu pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpowiedzi na nie: jawi się ona zatem jako jedno z najwznioślejszych zadań ludzkości” (FR 3).

Moja radość z otwarcia na naszym Papieskim Wydziale Teologicznym studiów filozoficznych jest także moją ogromną troską o należytą promocję tego wydarzenia. Opis struktury i programu studiów na nowym kierunku, warunki przyjęcia oraz wszelkie informacje użyteczne dla potencjalnych studentów filozofii dostępne są na stronach internetowych Wydziału (www.pwt.wroc.pl).

Serdecznie apeluję do wszystkich, a szczególnie księży i katechetów świeckich, o zaangażowanie w trud rozpowszechniania przygotowanych materiałów informacyjnych o studiach filozoficznych na PWT. Proszę także wszystkich ludzi dobrej woli o modlitwę, by praca i poświęcenie włożone w przygotowanie nowego kierunku studiów przyniosły błogosławione owoce w życiu naszej Archidiecezji i Kościoła na Dolnym Śląsku.

Wszystkim zaangażowanym w dzieło rozwoju Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z serca błogosławię.

+ Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski