Liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej

Zdjęcia w lepszej jakości znajdują się pod tym łączem.

Liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej przypomina nam wydarzenia, które miały miejsce w wieczerniku: zapowiedź zdrady Jezusa, okazanie wielkiej miłości swoim braciom, ustanowienie pierwszej Eucharystii. To dzień kiedy jesteśmy z Jesusem podczas tej słynnej wieczerzy, karmimy się Słowem Bożym oraz trwamy przy Nim przed wydarzeniami dnia jutrzejszego. Tego wieczoru zaczynają zmieniać się losy dziejów. W tym roku ten czas ma specjalny wydźwięk, nasze wieczerniki są puste, wieczerze mają miejsce w naszych domach oraz czuwanie ma bardziej charakter rodzinnej wspólnoty. Mimo trudnej sytuacji w obecnym czasie, Jezus ma okazję działać w nas w zupełnie innych warunkach, aniżeli jakie mieliśmy dotychczas. Wieczerza może stać się dla nas bardziej obfitsza poprzez rozważanie Słowa Bożego i wydarzeń tamtego czasu właśnie w gronach domowych Kościołów. Zaufajmy Panu, że ten czas, te wydarzenia, które na nowo ukazują nam zbawczą rolę Chrystusa, stawiając nas w takich wyjątkowych obchodach tych wydarzeń, wzbudzą w nas jeszcze większą wiarę w Boga żywego.