Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Rokrocznie słyszymy te słowa w jeden dzień w roku, kiedy Kościół wzywa nas na chwilę zatrzymania się nad sobą i swoją relacją z Bogiem oraz bliźnimi. Środa popielcowa, bo o niej mowa, to dzień, w którym rozpoczynamy coroczne przygotowanie się do świąt Paschalnych, kiedy to przez naszą osobistą pustynię, przez 40 dni, będziemy przygotowywać się na największy cud jaki zdarzył się na tym świecie. Zmartwychwstanie to przede wszystkim nowe przyjście Chrystusa do każdego z nas, odnowienie nas samych, zrzucenie starych szat i przywdzianie nowej bieli, którą będziemy zdobywać poprzez doświadczenie pustyni. Post, modlitwa i jałmużna – te narzędzia, na pewno pomogą nam wybielić naszą duszę, odnaleźć siebie i osobistą relację z Chrystusem, abyśmy mogli żyć dla niego i tych, których kochamy. Niech ten czas, czas przygotowania będzie dla każdego z nas owocny, a popiół przypomni nam, że skoro w proch się obrócimy, to zanim to nastąpi, spalajmy się ogniem miłości.