Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
IV Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2023 r.

 1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych Wielkiego Postu:
  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym są w niedzielę o godz. 17.00,
  • Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla dzieci i o godz. 17.30 dla starszych i dla młodzieży.
 2. Ze względu na pierwszeństwo w liturgii niedzieli Wielkiego Postu, przypadającą 19  marca, uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP będziemy obchodzili w tym roku w poniedziałek 20 marca. Msze św. będą o godz. 7.00 i 17.00.
 3. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w sobotę 25 marca. W tę uroczystość przypada Dzień Świętości Życia. Z tej racji w przyszłą niedzielę podczas nabożeństwa Gorzkich Żali dokonamy duchowej adopcji dziecka poczętego.
 4. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach św. rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Mateusz Grzegorczyk, kapłan naszej diecezji, obecnie odbywający studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Spowiedź św. odbędzie się na zakończenie rekolekcji w środę 29 marca. Plan rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń przy kościele.
 5. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
 6. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na paczki świąteczne dla ubogich w naszej parafii.
 7. Dziękujemy za ofiary składane na remont naszego kościoła i wszelkie przejawy życzliwości i ofiarności. Bóg zapłać.