Ogłoszenia duszpasterskie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
Zmartwychwstanie Pańskie
12 kwietnia 2020 r.

  1. Składamy najlepsze życzenia świąteczne naszym parafianom błogosławionych, pełnych nadziei, przeżytych w gronie najbliższych osób świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech blask chwały Zmartwychwstałego Pana napełnia nasze serca radością, a trudne doświadczenia ostatnich dni przypomną nam, że Bóg jest Panem wszystkiego – naszych losów, czasu i wieczności. W Nim odnajdziemy pokój serca i prawdziwą radość. Pan Jezus po trzech dniach zmartwychwstał i my miejmy nadzieję, że po tych trudnych dniach wyjdziemy z naszych domów, aby przejść do życia nowego, życia bardziej ludzkiego i bardziej chrześcijańskiego.
  1. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. w naszym kościele będą o godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.
  1. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą jak w każdą niedzielę.
  1. W związku ze stanem epidemii w dalszym ciągu w Mszach św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Pierwszeństwo wśród tych osób mają ci, którzy wcześniej zamówili intencje mszalne. Apelujemy do pozostałych wiernych, aby zostali w domach i  uczestniczyli w  Mszach św. dzięki transmisjom w telewizji, radiu i internecie, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła. Z naszego kościoła również prowadzone są transmisje internetowe, o czym informujemy na stronie internetowej naszej parafii.