Pielgrzymka na Jasną Górę

We wtorek, 2 sierpnia, uroczystą Mszą Świętą w Henrykowie rozpoczęła się XIII Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Wśród pątników wałbrzyskiej grupy pielgrzymkowej znaleźli się także i nasi parafianie. Od początku pielgrzymki nasza wspólnota parafialna każdego dnia modliła się w intencji tych, którzy udali się na Jasną Górę. Na czas trwania tych rekolekcji w drodze powstała parafialna Grupa Duchowa, która wspierała diecezjalnych pątników. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę zakończyła się 9 sierpnia uroczystą Mszą Świętą w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Polski.