Posypcie głowy popiołem

Środa popielcowa to wymowny dzień, który nastraja nas na nadchodzący czas postu i pokoty. Czas zatrzymania się nad swoim życiem i rozważania go w świetle męki Chrystusowej. Czas, w którym przygotowujemy się do misterium paschalnego odradzającego nas do życia wiecznego ze zmartwychwstałym Panem. Skorzystajmy z tego czasu, aby jak najlepiej przygotować się na przyjście Pana.