Różaniec w dłoń

Miesiąc październik szczególnie poświęcony jest w Kościele Najświętszej Maryi Pannie, która osobiście obiecała nam obfite zdroje łask w zamian za pobożne odmawianie różańca. Modlitwa różańcowa jest wielkim darem, która pomaga nam na co dzień żyć miłością do Boga i ludzi. U progu tego czasu, również pragniemy aby nasi najmłodsi zapoznali się z tym pięknym darem. W ramach przygotowań do pierwszej Komunii Świętej otrzymali poświęcone koronki różańcowe, aby przez cały miesiąc używać ich do modlitwy tajemnicami różańca świętego.