Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego, chwila w której do Zbawiciela przyszli mędrcy ze wschodu aby pokłonić się Mądrości przedwecznej. Przynoszą oni dary, zapowiadajace dalsze losy Jezusa. Dziś i my rownież możemy Jezusowi przynieść nasze dary, szczególnie nas samych, abyśmy w Jego narodzeniu odnaleźli mądrość i miłość. Tradycyjnie dziś na każdej mszy świętej błogosławiliśmy kadzidło i kredę.