Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

„Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim!”. Idąc za tym popularnym wezwaniem, nasze dzieci kroczyły do świątyni ze śpiewem na ustach, aby już za chwilę przyjąć Pana Jezusa do swoich serc. Uroczystość ta poprzedzona kilkudniowym przygotowaniem oraz spowiedzią świętą, była jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu młodych ludzi. Pełni radości przystąpili do Ołtarza Pańskiego, aby w pełni uczestniczyć w Eucharystii i żyć życiem Bożym. Niech najmłodsi będą dla nas obrazem dziecięctwa Bożego, do którego wzywa nas Chrystus, a młodzi niechaj wytrwają w wierze i życiu sakramentalnym, aby tak jak w tym dniu, każdego innego dnia życia móc wychwalać Pana i śpiewać Oto jest dzień, który dał nam Pan!