Z dziecięcą wiarą przez Mękę

W ślad za starszymi kolegami i koleżankami, najmłodsi również podjęli trud Krzyża Chrystusowego i postanowili swoim rówieśnikom zaprezentować, jak ciężką drogę musiał przejść Pan Jezus. Ze śpiewem, rozważaniami i modlitwą na ustach wyruszyła procesja drogami Męki Chrystusa, odważnie, z Miłością, odwagą i dobrym słowem. Dziecięcy zapał z pełnym skupieniem oddawał się w rozwagę ich dziecięcych dusz i dziecięcych serc. Zapewne, nie tylko ich serca się radowały, ale również Tego, który dał im wzór Miłości do bliźniego.