100. rocznica odzyskania niepodległości RP

Po kilku tygodniach przygotowań do 100. rocznicy odzyskania niepodległości RP, jakie miały miejsce w naszej parafii przyszedł czas na wielkie świętowanie. Miały one miejsce 11 listopada podczas Mszy Świętej o godz. 11.00.

Eucharystii tej przewodniczył ks. X, wikariusz parafii. Po Ewangelii grupa dzieci i młodzieży wystawiła przedstawienie, które pokrótce opisywało historię Polski od czasów zaborów po chwilę odzyskania niepodległości w roku 1918. Na zakończenie Mszy Świętej zostały jeszcze rozdane nagrody za wcześniej ogłoszone konkursy: plastyczny pod hasłem: „Biało-czerwone barwy niezwyciężone” oraz rodzinny: „Krzyżówki małego patrioty”.

Po Mszy Świętej wszyscy jej uczestnicy udali się w procesji pod pomnik Ofiar Sybiru, gdzie pomodlili się za wszystkich tych, którzy oddali życie w obronie wolności i niepodległości Polski. Tam zostały złożone symboliczne znicze i wieniec z kwiatów. Odśpiewany został także hymn Polski.

Ostatnim elementem bardzo rodzinnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą umiłowaną Ojczyznę, było wspólne zajadanie się rogalami świętomarcińskimi.