15 lat Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej parafii

Obecny miesiąc październikowy jest okazją do świętowania okrągłego jubileuszu 15 lat działalności Apostolstwa Dobrej Śmierci w naszej parafii. Jest to jedna z najliczniejszych grup, które aktywnie działają przy naszej wspólnocie. Grupa co miesiąc w pierwsze poniedziałki miesiąca spotyka się na wspólnej modlitwie i formacji, której kulminacyjnym momentem jest uczestnictwo w Eucharystii w intencjach Apostolstwa. Przez te wszystkie lata uczestnicy grupy modlą się o dobrą śmierć nie tylko dla siebie, ale również innych.