Kult Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu w języku esperanto

W katolickim czasopiśmie esperanckim p.t. „FRATECO” znajduje się artykuł n.t. ogólnomiejskich uroczystości organizowanych w Wałbrzychu co roku dnia 15 września w święto Matki Boskiej Bolesnej.

Treść artykułu uwzględnia historię piety Matki Boskiej Bolesnej znajdującej się w Sanktuarium pod Jej wezwaniem oraz form oddawania czci przez wiernych zarówno w ciągu roku, jak i w okresie wyodrębnionego święta.

Autorem tekstu, który w języku esperanto brzmi: Kulto de la Doloranta Dipatrino en Valburgo jest osoba z naszej Parafii.