Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu

Grupa dzieci wraz ze swoimi rodzicami i ks. X udała się do Wrocławia na Jarmark Bożonarodzeniowy. Oprócz wielu atrakcji, jakie można było oglądać podczas jarmarku, dzieci wraz z opiekunami udali się do kościoła Wniebowzięcia NMP na Piasku, aby tam zobaczyć ruchomą szopkę bożonarodzeniową.