KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, powołując się na kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcam osoby korzystające z dyspensy do modlitwy za pośrednictwem środków masowego przekazu, a wszystkich wiernych proszę o osobistą modlitwę w intencji ustania epidemii. Jednocześnie polecam, by na zakończenie każdej Mszy Świętej w postawie klęczącej odśpiewano Suplikacje.

Jednocześnie informuję, że takie wydarzenia, jak: rekolekcje szkolne, dzień skupienia duchowieństwa (14 III); konferencja księży dziekanów (16 III), diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę (20 III), diecezjalne spotkanie młodzieży przed Niedzielą Palmową w Wałbrzychu (4 IV), Msza Św. papieska w Wałbrzychu (4 IV) zostają odwołane bądź odbędą się w późniejszych terminach.

Zalecam także, by zaplanowane w najbliższych tygodniach spotkania, zjazdy w domach rekolekcyjnych zostały odwołane lub przewidziane w innym czasie.

Proszę całą wspólnotę diecezjalną o sumienne przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych oraz Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki