Liturgia Męki Pańskiej

Zobacz zdjęcia w lepszej jakości pod tym łączem.

Wielki Piątek to czas zadumy nad Męką naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj w sposób szczególny towarzyszymy Mu od wydarzeń nocnych w Getsemani, aż po śmierć na Krzyżu i złożenie w grobie, wszak szabat jest bliski. Jest to czas kiedy narzędzie hańby, pejoratywnie kojarzone w ówczesnym czasie nabiera nowego znaczenia i staje się jedynym narzędziem zbawienia każdego człowieka. Ciało zdjęte, w grobie złożone, straż postawiona… Trawjmy w tym szczególnym czasie epidemii przy grobie Pańskim, który nie jest nam dany jak dotychczas, trawjmy pomimo trudności spotkania Go twarzą w twarz w naszych kościołach, trawjmy w miłości i modlitwie w rodzinach, w naszych domach, gdzie spotykamy Go w każdym z nas.