Modlitwa codzienna – Helena Maria Stosio

Modlitwa codzienna
Helena Maria Stosio

Panie Boże,
w bezmiarze wszechświata
racz dostrzec Polskę –
Ojczyznę naszą,
która Ci dziękuje
za swą niepodległość,
przeprasza
za podjęte, a niedotrzymane
przyrzeczenia
i pokornie prosi
o przebaczenie
w Ojcowskich ramionach.
Trójjedyny Boże nasz i Panie,
ufnie oddajemy się
pod Twoją opiekę.
Kieruj trudnym losem naszej Ojczyzny,
promieniami miłosierdzia swego
oświetlaj nam drogę,
po której zmierzamy ku dobrej zmianie,
i nieustannie napełniaj nas
Duchem Świętym. Amen.