Msza Wieczerzy Pańskiej

W Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej Kościół rozpoczął Święte Triduum Paschalne. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prał. Krzysztof Moszumański, proboszcz parafii. Po homilii miał miejsce obrzęd obmycia nóg, który przypomina wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Następnie proboszcz wspólnoty parafialnej przyjął do Liturgicznej Służby Ołtarza czterech nowych ministrantów. Po Komunii Świętej przedstawiciele wspólnoty parafialnej złożyli podziękowania swoim kapłanom za służbę Bogu i ludziom. Wielki Czwartek to bowiem dzień ustanowienia nie tylko Eucharystii, ale także kapłaństwa.

Po zakończonej Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji.