Niedziela Chrystusa Króla

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, Niedzielę Chrystusa Króla, dzieci naszej parafii w niezwykły i szczególny sposób oddały hołd Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Każde z nich na ten dzień przygotowało koronę, którą w kościele ofiarowało Panu Jezusowi. Oprócz tego symbolicznego gestu, dzieci wychwalały Króla Wszechświata poprzez śpiew i taniec, którego nauczyły się od scholki parafialnej prowadzonej przez p. Anię Majewską.

Uroczystość Chrystusa Króla to także święto patronalne Służby Liturgicznej, a więc ministrantów, lektorów i dziewcząt ze scholki parafialnej. Był więc to dzień, w którym parafianie wraz z księżmi mogli wyrazić swoją wdzięczność wszystkim tym, którzy służą Bogu w kościele poprzez śpiew, czytanie, czy posługę przy ołtarzu. Wszyscy członkowie Służby Liturgicznej otrzymali drobny upominek, a ponad to scholka parafialna otrzymała fundusze na nową gitarę. Także trzech najgorliwszych w służeniu ministrantów zostało wyróżnionych przez swojego księdza opiekuna, ks. X.

Niech Pan hojnie błogosławi i strzeże przez całe życie tych, którzy poświęcają się dla powiększenia Jego Chwały podczas liturgii. Króluj nam Chryste!!!