Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
 Niedziela Zesłania Ducha Świętego
31 maja 2020 r.

 

 1. Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny.
 1. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św. będą jutro o godz. 8.00, 9.0018.00.
 1. Ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe będzie dzisiaj po Mszy św. wieczornej. 
 1. Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa będą odprawiane codziennie po Mszy św. wieczornej począwszy od dnia jutrzejszego.
 1. W poniedziałek o godz. 18.00 będzie sprawowana Msza św. w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 1. W czwartek będziemy obchodzić Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i  Wiecznego Kapłana. Jest to jednocześnie pierwszy czwartek miesiąca i będziemy się modlić za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół WSD.
 1. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. będzie od godz. 17.00 do 18.00. Msza św. wieczorna będzie ofiarowana w intencjach Radia Maryja i Telewizji Trwam.
 1. W pierwszą sobotę miesiąca odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca: o godz. 8.00 – różaniec i o godz. 8.30 – Msza św.
 1. W pierwszą sobotę miesiąca zostanie odprawione nabożeństwo fatimskie o godz. 17.00. Zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie i odprawienia pierwszych sobót miesiąca jako wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za wyrządzane zniewagi
 1. W przyszłą niedzielę Mszę św. prymicyjną w naszym kościele odprawi Bartosz Kocur, który odbył w naszej parafii praktykę duszpasterską jako diakon. Msza św. prymicyjna rozpocznie się o godz. 12.30 i zapraszamy na nią naszych parafian.
 1. Biskup Świdnicki w dekrecie dla duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej na czas epidemii napisał m.in.:

„W oparciu o aktualne zarządzenia, wskazania i sugestie władz kościelnych i cywilnych, przekazuję zarówno posługującym w diecezji świdnickiej, jak i wiernym wskazania dotyczące życia liturgicznego i posługi duszpasterskiej. Wskazania obowiązują od 1 czerwca br. do czasu ewentualnego wydania nowszych norm.

Odwołuję udzieloną wcześniej dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystościach obowiązkowych.

– Wierni oraz posługujący w liturgii, poza sprawującymi kult, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

– Sakrament pokuty i pojednania należy sprawować z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.

– Sakramentu Chorych wraz z Komunią umierających, czyli Wiatykiem udziela się zasadniczo osobom będącym w niebezpieczeństwie śmierci.

– Istnieje możliwość powrotu do praktyki comiesięcznych odwiedzin chorych z posługą sakramentalną z zachowaniem norm sanitarnych.

– Zgodnie ze wskazaniami Prezydium KEP przypominam, że każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust. W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii św. na rękę – można tylko do tego zachęcać. Podobnie nie można odmówić wiernemu Komunii św. na rękę.

– Procesje (np. eucharystyczne, w ramach nabożeństw fatimskich, odpustów itp.) mogą się odbywać z zachowaniem obowiązującego prawa.

– Mogą odbywać się spotkania formacyjne dorosłych, a dzieci i młodzieży za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– Proszę wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich o dalsze trwanie na indywidualnej lub wspólnotowej modlitwie w intencji ustania epidemii, szczególnie na różańcu, jeśli to możliwe o godz. 20.30. Wzywajmy orędownictwa Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych oraz św. Sebastiana, starożytnego męczennika, czczonego jako Patrona w  chorobach zakaźnych. Podtrzymuję prośbę o śpiewanie na zakończenie każdej Mszy św. suplikacji w intencji ustania epidemii oraz o urodzaje.

– Przypominam, że Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność z  celebracją Mszy św. poprzez środki masowego przekazu, odmówienie różańca, pobożna praktyka Drogi Krzyżowej lub inne formy pobożności. Ponadto można uzyskać odpust, gdy wierni odmówią przynajmniej Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do  Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w  duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

– Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności. Polecam wszystkich wstawiennictwu Matki Bożej Wspomożeniu Wiernych, św. Stanisławowi – patronowi naszej diecezji i z serca błogosławię” – Bp Marek Mendyk, Biskup Świdnicki.