Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI Niedzielę zwykłą

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI Niedziela zwykła
3 listopada 2019 r.

  1. Dzisiaj w I niedzielę miesiąca odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się po Mszy św. o godz. 12.30, a zakończy przed Mszą św. wieczorną. Zapraszamy na wspólną modlitwę w Godzinie Miłosierdzia Bożego.
  2. Nabożeństwa różańcowe za zmarłych będą odprawiane codziennie o godz. 17.30 do niedzieli 17 lisțopada, włącznie. Wypominki będą czytane według adresów podanych na kartkach. Plan nabożeństw jest wywieszony w gablocie przy wejściu do kościoła i umieszczony na stronie internetowej naszej parafii.
  3. Msza św. w intencjach Apostolstwa Dobrej Śmierci będzie sprawowana jutro o godz. 17.00.
  4. W pierwszy czwartek miesiąca będziemy się modlić o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne podczas wieczornej Mszy św. i odbędzie się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.
  5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, w tym roku pod hasłem „Przemilczane cierpienie”. Tego dnia będziemy wspierać Braci i Siostry, prześladowanych z powodu wiary w Chrystusa, naszą modlitwą oraz składanymi do puszek ofiarami. W tym roku naszą solidarnością otoczymy chrześcijan w Sudanie Południowym.
  6. W sobotę, 9 listopada, nasza parafia organizuje dla dzieci „Bal Świętych”, który rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.00. Następnie przeniesiemy się do sali na plebanii. Prosimy, aby dzieci nie tylko przebrały się za Świętych, ale również dowiedziały się jakichś ciekawostek z ich życia.
  7. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.