Ogłoszenia duszpasterskie na XXXIII Niedzielę Zwykłą

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
XXXIII Niedziela zwykła
14 listopada 2021 r.

  1. Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, w tym roku jest poświęcony sytuacji chrześcijan w Libanie. W dniu dzisiejszym wspieramy Braci i Siostry prześladowanych z powodu wiary w Chrystusa naszą modlitwą oraz składanymi do puszek ofiarami. Po każdej Mszy św. odbywa się zbiórka ofiar do puszek na rzecz chrześcijan w Libanie.
  2. Msze św. o godz. 17.00 od poniedziałku do soboty są sprawowane za zmarłych wymienionych w wypominkach. Plan Mszy św. jest wywieszony w gablocie przed kościołem i umieszczony na stronie internetowej naszej parafii.
  3. Msza św. w intencjach Rycerstwa Niepokalanej będzie sprawowana dzisiaj o godz. 18.00.
  4. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele rozpocznie się we wtorek 16 listopada po Mszy św. porannej a zakończy przed godz. 17.00. Zachęcamy w tym czasie do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. O godz. 13.00 będzie przerwa ze względu na Mszę św. pogrzebową.
  5. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na prace remontowe w naszej parafii. Ofiary złożone na tacę w przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca zostaną przeznaczone na ten cel.
  6. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki zwrócił się do nas z apelem: „Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego. (…) zwracam się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej, po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21 listopada. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego (…). Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, w tym Straż Graniczną i wojsko (…)”.