Pamiętając o nieobecnych

Dni przed świętem Wszystkich Świętych oraz wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych na naszym cmentarzu były bardzo wzmożone, bowiem wielu udało się na miejsca spoczynku swoich bliskich. Niestety nie każdy nieobecny może liczyć na ziemskie zadbanie oraz modlitwę za duszę. Już drugi rok ks. Bartosz wraz z młodzieżą udali się na nasz cmentarz parafialny, aby zadbać o najbardziej zapomniane groby, nadając im nowy charakter. Przy okazji zauważyliśmy, że  w większości byliśmy na tych samych grobach co w zeszłym roku. Dbając o zewnętrzny wymiar zapomnianych, również modliliśmy się przy krzyży za dusze wiernych zmarłych. 

Oczywiście jak co roku rozprowadzaliśmy znicze i wiązanki przy naszym cmentarzu, aby ułatwić odwiedzającym zadbanie o zewnętrzną pamięć o swoich bliskich. Wszelkie datki z tego przedsięwzięcia będą służyły młodzieży, zatem należą się z naszej strony wszelkie podziękowania za tak hojny odzew z waszej strony i wsparcie nam okazane. Zainteresowanie było tak duże, że na przyszły rok została nam podniesiona poprzeczka. Dziękujemy.

Pamiętajmy w tych dniach o naszych zmarłych, abyśmy mogli im tu na ziemi wyjednać Królestwo Niebieskie. Przypomnieć pragniemy również o możliwości uzyskania odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych pod zwykłymi warunkami przez cały listopad.