Pielgrzymka dzieci I Komunijnych

W sobotę, 17 czerwca, dzieci I Komunijne wraz ze swoimi rodzicami oraz opiekunem, ks. Mateuszem Kubusiakiem, udali się do Barda na Diecezjalną Pielgrzymkę dzieci I Komunijnych. Uczestniczyli tam we Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego. Po Eucharystii, uczestnicy pielgrzymki przeszli na polanę, gdzie miała miejsce dalsza część spotkania. Nie zabrakło pieczenia kiełbasek, wspólnych tańców i zabaw, które animowała wspólnota Magnificat z Bielawy.