Pielgrzymka inne niż zwykle

W dobie koronawirusa zmuszeni byliśmy do zrewidowania naszych planów życiowych, które związane są z otaczającą nas rzeczywistością. Pielgrzymki tego roku wyglądają zupełnie inaczej, również ta do Królowej Polski w Częstochowie. W diecezji świdnickiej pielgrzymka wyruszyła w składzie delegatów, którzy podjęli trud dźwigania intencji całej diecezji i złożenia ich przed tronem Królowej. Podczas XVII Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę najliczniejszą rolę odgrywała grupa 7, tzw. duchowa, która codziennie w kościołach diecezji zbierała się na modlitewnym czuwaniu i wspierała pątników. W naszej parafii w miarę łaski pogody nabożeństwa odbywały się przy grocie Matki Bożej, gdzie w duchu modlitwy i ofiary łączyliśmy się w pielgrzymim szlaku, by na końcu dotrzeć duchowo do Częstochowy i symbolicznie pod figurką Niepokalanej złożyć kwiaty pod grotą przy kościele. Po pielgrzymim trudzie nie mogło zabraknąć agapy, która była nagrodą dla ciała za pielgrzymi trud. Nowa rzeczywistość stawia nowe wyzwania, które mogą jeszcze bardziej pogłębić naszą duchowość i relację z Panem Bogiem, czego dowodem jest najliczniejsza w tym roku w diecezji grupa 7.