Posypmy głowy popiołem

Rozpoczyna się kolejny okres w naszym życiu, gdzie jak co roku będziemy starali przygotować się do świętowania największej tajemnicy naszej wiary, czyli Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post zawsze jest czasem refleksji, zadumy i naprawy tego, co zepsute, niedoskonałe. Zbierając siły do pracy nad sobą, by podobać się Panu, oddajmy ten czas Jemu, aby umacniał nas w drodze do świętości. W tej drodze niewątpliwie pomoże nam kalendarz wielkopostny, stworzony przez naszą młodzież, który spróbuje rozjaśnić to co zaciemnione. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.