Promocja lektorska

Dzisiaj tj. 17.03.2013 odbyła się w naszej parafii promocja lektorska dwóch naszych ministrantów. Do tej godnej posługi przystąpili po wcześniejszym przygotowaniu Dominik Gajda oraz Michał Prokopowicz. Od teraz mogą w sposób uroczysty odczytywać Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym. Króluj Nam Chryste!