Spotkanie z ceremoniarzem…

Dziś o 19.00 odbyło się spotkanie dotyczące asysty uczestniczącej we Mszy Świętej na Białym Kamieniu w środę 2 kwietnia, gdzie będziemy dziękować za dar kanonizacji bł. Jana Pawła II. Spotkanie to poprowadził ks. dr. Dominik Ostrowski, vice rektor naszego seminarium i główny ceremoniarz u boku naszego ks. biskupa Ignacego. Jako pomoc służyli mu również klerycy Kamil i Łukasz. Spotkanie miało na celu wyznaczenie poszczególnych funkcji, które będą pełnione podczas sprawowanej Mszy Świętej. Po części zapoznawczo-teoretycznej przeszliśmy do części praktycznej. Oczywiście w spotkaniu uczestniczyli ministranci z całego miasta Wałbrzycha. Organizacyjnie, by dopiąć wszystko na ostatni guzik spotykamy się również 2 kwietnia na stadionie o godzinie 15.00, by należycie się jeszcze przygotować oraz poinstruować innych ministrantów, którzy przybędą na te uroczystości, choć nie byli na spotkaniu u nas w kościele.