Sygnał Miłosierdzia

W niedzielę wieczorem nadaliśmy Sygnał Miłosierdzia razem ze wspólnotą diecezjanlną, która zebrała się w Nowej Rudzie – Słupcu, aby w koncercie i uwielbieniu Najświętszego Sakremntu oddać się radości Pana. W tym wydarzeniu uczestniczyli nasi parafianie, i ci młodsi, i ci młodsi duchem, aby poprzez wspólnie spędzony czas wielbić Jesuza. Cieszymy się z zorganizowanego przez ks. Bartosza wyjazdu, ponieważ pomimo panującej sytuacji, udało się pielgrzymować we wspólnocie parafialnej. Cieszymy się również z obecności naszej parafianki, p. Basi, która aktywnie uczestniczyła w koncercie służąc swoim śpiewem.