Uroczystość I Komunii Św.

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego odbędzie się w naszej parafii uroczystość I Komunii Św. dzieci klas II szkoły podstawowej. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10.30, na którą zostaną zaproszeni goście rodzin dzieci. Służba Liturgiczna jest obowiązana przybyć do kościoła odpowiednio wcześniej (godz. 10.00) by przygotować się do spełnienia powierzonych zadań. Spotkanie organizacyjne dla Służby Liturgicznej odbędzie się w piątek 17 maja o godzinie 19.00, po wieczornej Mszy św. Obecność obowiązkowa!!! Na tym spotkaniu zostaną wyznaczone odpowiednie funkcje danym ministrantom oraz zostanie przeprowadzona próba asysty. Jednocześnie przypominamy o uczestnictwie we Mszy św. wg swojego dyżuru tego dnia (niedziela).