Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w naszej parafii to bardzo ważny dzień. Jest to bowiem dzień naszego odpustu parafialnego. Już od samego rana w kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, na której gromadziło się wielu wiernych, zwłaszcza w godzinie szczególnej łaski, jaką była godzina 12. Wieczorem natomiast wielu spośród parafian zgromadziło się na Mszy Świętej odpustowej. W tym roku przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Chlipała, rektor Seminarium Duchownego w Świdnicy. W swoim kazaniu odniósł się on do dwóch szczególnych kobiet: Ewy oraz Maryi.