Uroczystość NMP Częstochowskiej

„Błogosław, Pani, najmilszej Ojczyźnie, która Cię sławi w dzień tak uroczysty: niech Jasna Góra, promienna i mocna, drogę wskazuje szukającym Boga.”

W jednym z ostatnich dni sierpnia niemal wszyscy Polacy, czy to w kraju, czy za granicą, kierują swój wzrok w stronę Częstochowy. Na Jasnej Górze, w cudownym obrazie króluje Najświętsza Maryja Panna, której uroczystość przeżywamy właśnie 26 sierpnia. Tego dnia, liczniej niż na co dzień, przybyło do naszego kościoła wielu wiernych, aby uczcić Królową Polski. Wieczornej Mszy Świętej przewodniczył nasz proboszcz, ks. prał. Krzysztof Moszumański, homilię zaś wygłosił ks. Mateusz Kubusiak. Po Komunii Świętej, taj jak miało to miejsce we wszystkich polskich parafiach, oddaliśmy naszą wspólnotę opiece Matce Bożej.

„Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej, który w swej dobroci oddał w Twe władanie naszą Ojczyznę!”