Wizyta ze wschodu

W wigilię zesłania Ducha Świętego w naszej wspólnocie gościliśmy pewną postać, która dwa lata temu głosiła u nas Słowo Boże. Wtedy jako prezbiter – dziś już jako biskup. Ks. bp Paweł Gonczaruk odwiedził nas, sprawował Eucharystię, pokrzepił nas homilią oraz przedstawił nam jak to jest być nowym biskupem w rejonach Ukrainy, gdzie walka o duszę jest na prawdę spora. Pozwoliło nam to spojrzeć z innej perspektywy na chrześcijan w innym rejonie świata. Całe nasze spotkanie odbyło się w duchu misyjnym, tym samym, gdzie w dniu pięćdziesiątnicy Duch Święty spoczywając na apostołach wysłał ich z misją głoszenia Słowa Bożego w każdym zakątku świata.

 

Ks. biskup Paweł Gonczaruk pochodzi z wielodzietnej katolickiej rodziny. Jest piątym dzieckiem spośród dwunastu. Urodził się 16 stycznia 1978 r. na wsi Kornacziwka w obwodzie Chmielnickiego, natomiast dorastał w Gródku Podolskim, dokąd w dzieciństwie przeprowadził się z całą rodziną. Po odbyciu studiów i formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim, został wyświęcony na kapłana w 2002 roku w Kamieńcu Podolskim. Od tego czasu pełnił posługę kapłańską w diecezji kamieniecko-podolskiej. Najpierw jako wikariusz w katedrze pw. Św. Apostołów Piotra i  Pawła, następnych 7 lat jako proboszcz w Dunajowcach. W Kamieńcu Podolskim stworzył diecezjalne biuro Caritas-Spes Diecezji Kamienieckiej, którego był dyrektorem. W latach 2005-2010 studiował zaocznie prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, otrzymawszy stopień licencjata rzymskiego z zakresu prawa małżeńskiego. Pracował jako sędzia w kościelnym trybunale. Był także ekonomem diecezji kamieniecko-podolskiej. Często odwiedzał Donbas jako kapelan wojskowy.

Jest autorem książki „Wiara i życie. Świadectwa duchowych przeżyć osób prześladowanych na Podolu w latach 1918-1990”, która ukazała się w języku polskim w 2016 roku.

W niedzielę 5 maja 2019 roku gościliśmy ks. Pawła Gonczaruka w naszej parafii. Wówczas głosił słowo Boże podczas Mszy św. niedzielnych.

6 stycznia 2020 roku papież Franciszek  mianował ks. Pawła Gonczaruka biskupem diecezji charkowsko-zaporoskiej. Święceń biskupich udzielił mu 14 lutego 2020 roku ówczesny nuncjusz apostolski na Ukrainie – arcybiskup Claudio Gugerotti.