Wjazd do Jerozolimy

Uroczysty wjazd do Jerozolimy bezpośrednio poprzedził wydarzenia Golgoty. Czas Niedzieli Męki Pańskiej przypomina nam, że jesteśmy w przededniu najważniejszego dnia, którego doszło do największego cudu. Cudu życia, zwycięstwa nad śmiercią. Jak wygląda moje ostatnie przygotowanie do tego dnia? Czy czas pustyni wniósł w moje życie coś, co pozwoli mi cieszyć się z Jezusem Jego zwycięstwem? Czy raczej nadal pozostanę w tłumie witających Go ludzi, po czym będę krzyczał „na krzyż z Nim!”?