Zakończenie oktawy Bożego Ciała

Tradycją naszej kultury jest obchód oktawy uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz wznioślejsze jej zakończenie, które uwidacznia się w procesji teoforycznej wokół kościoła, na wzór procesji Bożego Ciała, do czterech ołtarzy. Tym samym proklamujemy nasze wartości i przywiązanie do chrześcijańskiej polskiej spuścizny oraz świadczymy o Chrystusie jako naszym Panu ukrytym pod postacią chleba i wina.